Họp Ban soạn thảo mã ngành Du lịch của Học viện năm 2024

09/05/2024

     Vừa qua, tại trụ sở làm việc, Học viện Dân tộc đã tổ chức Họp về xây dựng chương trình đào tạo phục vụ cho mở ngành du lịch năm 2024. PGS.TS Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc chủ trì cuộc họp. Tham gia cuộc họp còn có các thành viên của Ban Soạn thảo mã ngành và đơn vị chủ trì mở mã ngành Du lịch của Học viện Dân tộc

     Tại cuộc họp, thay mặt Ban Soạn thảo, PGS.TS Nguyễn Đức Thanh - Trưởng Ban Soạn thảo mã ngành đã trình bày về Khung chương trình đào tạo dự kiến, các mẫu đề cương các học phần của ngành Du lịch của Học viện Dân tộc. Sau khi nghe báo cáo của đơn vị chủ trì mã ngành Du lịch và phòng Đào tạo kế hoạch triển khai nhiệm vụ, các thành viên đã tiến hành trao đổi và thảo luận những vấn đề về khung chương trình và các đề cương học phần dự kiến của ngành Du lịch.

     Kết luận cuộc họp, PGS.TS Nguyễn Viết Hưng Phó Giám đốc Học viện Dân tộc trân trọng cảm ơn và ghi nhận những góp ý của các thành viên tham gia tại cuộc họp. Đề nghị  hai đơn vị, Khoa Quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và Phòng Đào tạo phối hợp Ban Soạn thảo tiếp thu các ý kiến của các thành viên tham gia để nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo và gửi  lấy ý kiến các đơn vị trong Học viện chậm nhất vào ngày 13/5/2024. Đảm bảo  việc mở mã ngành đào tạo của Học viện được kịp thời và thực hiện theo đúng kế hoạch.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068