Họp Ban biên tập Trang thông tin điện tử Học viện Dân tộc

16/07/2022

      Sáng 15/7/2022, GS.TS. Trần Trung – Giám đốc Học viện Dân tộc, Trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử Học viện Dân tộc đã chủ trì cuộc họp Ban biên tập. Tham dự cuộc họp có các thành viên trong Ban biên tập theo Quyết định số 68/QĐ-HVDT ngày 07/4/2022 của Giám đốc Học viện Dân tộc về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Học viện Dân tộc.

Toàn cảnh buổi họp

      TS. Nguyễn Hồng Hải – Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, Phó trưởng Ban biên tập Trang thông tin điện tử, đã báo cáo sơ kết hoạt động của Ban biên tập trong 6 tháng đầu năm và trình bày phương hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2022. Trên cơ sở Quyết định số 68/QĐ-HVDT ngày 07/4/2022 của Giám đốc Học viện về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Học viện Dân tộc, Quyết định số 154/QĐ-UBDT ngày 16/3/2022 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phê duyệt kế hoạch hoạt động của Trang Thông tin điện tử Học viện năm 2022, Quyết định số 75/QĐ-HVDT ngày 15/3/2018 của Giám đốc Học viện ban hành quy chế làm việc của Ban biên tập Trang thông tin điện tử Học viện, các thành viên trong Ban biên tập đã thảo luận, góp ý cho hoạt động của Trang thông tin điện tử thời gian qua, thống nhất việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban biên tập. Đồng thời, Ban biên tập cũng đề xuất, xin ý kiến về việc thiết kế các banner đăng trên Trang thông tin điện tử vào các dịp kỷ niệm trong năm.

      Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, GS.TS. Trần Trung đã nhất trí: Phân công nhiệm vụ cho thành viên trong Ban biên tập theo chuyên mục, biên tập và bổ sung các nội dung kịp thời, đầy đủ theo đúng các chuyên mục hiện có; Đăng tải hệ thống văn bản, biểu mẫu đầy đủ, đúng thời hạn; Cập nhật thường xuyên các hoạt động của Học viện; Thực hiện cơ chế đánh giá, tham mưu thường xuyên, đúng quy trình; Chủ động đưa việc nâng cấp Trang thông tin điện tử vào các phần mềm đang triển khai thực hiện tại Học viện; Đặc biệt, cần quan tâm đến quyền lợi của các thành viên trong Ban biên tập, cụ thể là: tập huấn chuyên môn, tham gia các lớp học nâng cao trình độ…

Phạm Hiếu 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068