Họp Ban biên soạn giáo trình “Chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số”

23/11/2021

     Ngày 23/11/2021, tại Khu đô thị Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức họp Ban biên soạn giáo trình “Chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số. GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT chủ trì cuộc họp; tham dự cuộc họp có thành viên Ban biên soạn và đơn vị chủ trì nhiệm vụ.

Toàn cảnh cuộc họp

     Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT nhấn mạnh: Việc xây dựng hệ thống giáo trình phục vụ cho hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số của HVDT là nhiệm vụ quan trọng; đảm bảo các hoạt động biên soạn giáo trình được thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch đề ra. Giáo trình phải hướng đến mục tiêu của môn học, với nội dung phù hợp và được cập nhật kiến thức mới nhất; đảm bảo tính chính xác, hệ thống và chuẩn mực về hình thức, chính xác nội dung. Thành viên Ban biên soạn tăng cường công tác phối hợp, thảo luận để thống nhất nội dung và phương pháp thực hiện.

     Các thành viên Ban biên soạn đã trao đổi, thống nhất thực hiện nhiệm vụ hành chính và chuyên môn: Về phương pháp, Ban biên soạn cùng sinh hoạt chuyên môn để xây dựng nội dung sản phẩm có chất lượng. Giáo trình đại học là tài liệu về lý thuyết, do vậy nội dung kiến thức phải phù hợp với đối tượng nhận thức là sinh viên; nội dung đề cương phải đồng nhất với giáo trình; thống nhất nội dung bản thảo và quy trình thực hiện. Hồ sơ cần thống nhất cách trình bày, câu hỏi thảo luận, danh mục tài liệu tham khảo…

     Kết luận cuộc họp, GS. TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn ý kiến của thành viên Ban biên soạn, giao nhiệm vụ cho từng cá nhân tiếp thu ý kiến tại cuộc họp để triển khai thực hiện, hoàn thiện nội dung đưa ra Hội đồng và thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy trình, tiến độ đề ra.

                                                                                                   Thu Phương

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068