Hội thảo trực tuyến tham vấn ý kiến chuyên gia về chỉnh sửa đề cương giáo trình đại học đợt 1 năm 2021

16/09/2021

      Sáng ngày 16/9/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức hội thảo trực tuyến tham vấn ý kiến chuyên gia về chỉnh sửa đề cương giáo trình đại học đợt 1 năm 2021. Chủ trì hội thảo GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự hội thảo có thành viên Hội đồng biên soạn; Ban biên soạn; lãnh đạo các đơn vị và giảng viên của HVDT.

GS. TS. Trần Trung chủ trì điều hành Hội thảo

      Tại hội thảo, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT nhấn mạnh: HVDT tổ chức biên soạn 5 cuốn giáo trình có nội dung then chốt, thuộc 5 môn bắt buộc trong chương trình đào tạo của HVDT. Việc tổ chức hội thảo với mục tiêu tham vấn ý kiến chuyên gia về chỉnh sửa đề cương giáo trình, các Chủ biên trình bày thuyết minh xây dựng đề cương chi tiết giáo trình, với những nội dung:

      PGS. TS. Lê Ngọc Thắng trình bày nội dung Các dân tộc thiểu số Việt Nam; TS. Hoàng Hữu Bình trình bày nội dung Công tác dân tộc; TS. Trịnh Quang Cảnh trình bày nội dung Chính sách dân tộc; TS. Trần Minh Nguyệt trình bày nội dung Chính sách phát triển vùng dân tộc thiểu số; PGS.TS. Ngô Quang Sơn trình bày nội dung Phát triển nhân lực dân tộc thiểu số.

      Sau phần trình bày của Chủ biên, thành viên các Ban biên soạn và đại biểu tham dự hội thảo đã thảo luận về những vấn đề: Một số nội dung không cần chi tiết vì có thể giáo trình biên soạn sau sẽ trùng; nội hàm, thuật ngữ, khái niệm, nội dung cần được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp, bám sát chuẩn đầu ra; tên đề mục phải ngắn gọn, tránh trùng lặp; xác định sự chính xác, nội dung bị trồng lấn và thiết hụt của đề cương, đảm bảo nội dung phân kỳ đào tạo; giáo trình chỉ nên trình bày mang tính chất phân loại; thống nhất cách đặt tên chương và trình bày nội dung.

      Về thủ tục, quy trình phê duyệt và tài liệu tham khảo được TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo báo cáo tại hội thảo: Tài liệu tham khảo để viết đề cương giáo trình từ 6 đến 7 tài liệu chính; biên soạn đề cương học phần có tài liệu giảng dạy chính thức và 3 đến 4 tài liệu hỗ trợ cần có trong thư viện.

      Kết luận hội thảo, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn và đánh giá cao sự cố gắng của các thầy, cô; đại biểu tham dự đã có nội dung tham luận, chia sẻ thiết thực. Cần chốt tên chương, tên đề mục dưới dạng câu khái quát, đề cương phải chi tiết… Ban biên soạn tiếp thu ý kiến tại hội thảo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để biên tập, hoàn thiện đề cương. Phòng Đào tạo tham mưu quy trình thẩm định đề cương, phối hợp với Ban biên soạn thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo đúng quy trình, thời hạn đề ra./.

                                                                                       Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068