Hội thảo trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho giảng viên Học viện Dân tộc

07/10/2021

      Chiều ngày 6/10/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức hội thảo trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho giảng viên HVDT. Chủ trì hội thảo GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự hội thảo có giảng viên thỉnh giảng, lãnh đạo các đơn vị và giảng viên của HVDT.

Toàn cảnh hội thảo

      GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT phát biểu khai mạc hội thảo: Trước khi bước vào năm học mới, giảng viên và lãnh đạo các đơn vị cần được tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và một số nội dung liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ, nhằm phục vụ tốt công tác đào tạo trình độ đại học ngành kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số và bồi dưỡng cho cán bộ công chức, viên chức theo đề án 771. Hy vọng thông qua hội thảo, giảng viên và lãnh đạo các đơn vị nắm vững kỹ năng cơ bản để áp dụng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao đạt hiệu quả.

      Trong khuôn khổ hội thảo chiều ngày 6/10/2021, giảng viên và lãnh đạo các đơn vị được Trung tâm Thông tin - Thư viện và chuyên gia của Công ty trách nhiệm hữu hạn tích hợp hệ thống Minh Hoàng hướng dẫn sử dụng phần mềm giảng dạy trực tuyến Microsoft Teams.

      Các nội dung về quy chế đào tạo đại học của HVDT, sổ sách chuyên môn của giảng viên; quy chế đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ; xây dựng đề cương chi tiết của học phần theo mẫu mới sẽ được phổ biến, hướng dẫn thực hiện trong các buổi tiếp theo.

                                                                                       Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068