Hội thảo tham vấn Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc

16/07/2021

     Sáng ngày 16/7/2021, tại 80 Phan Đình Phùng, Quận Ba Đình, Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội thảo tham vấn Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc. GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT và đồng chí Đinh Xuân Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ tuyên truyền đồng chủ trì Hội thảo; tham dự Hội thảo có các chuyên gia, nhà quản lý về dân tộc, công tác dân tộc, lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc HVDT và thành viên tổ biên soạn.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

      GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT phát biểu khai mạc Hội thảo: Thực hiện Quyết định số 219/QĐ-TTg, ngày 21/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, HVDT đã xây dựng Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về dân tộc và công tác dân tộc. Để chỉnh sửa, hoàn thiện Chương trình bồi dưỡng cho phù hợp, Hội thảo mong muốn nhận được nhiều ý kiến tham vấn của các chuyên gia, nhà quản lý và các đại biểu tham dự.

     TS. Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc trình bày tóm tắt nội dung Chương trình bồi dưỡng. Tại Hội thảo các chuyên gia, nhà quản lý, đại biểu tham dự đã có nhiều ý kiến tham vấn tập trung về nội dung: Đối tượng bồi dưỡng; tên và nội dung chuyên đề; mục tiêu; cập nhật số liệu, tài liệu chính xác, kịp thời; cách thức biên soạn sẽ kế thừa kết quả nghiên cứu, sưu tầm, biên dịch tư liệu, thuật ngữ văn phong dễ hiểu...

     Kết luận Hội thảo, GS. TS Trần Trung, Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà quản lý và đại biểu tham dự. Giao tổ biên soạn tiếp thu ý kiến tại Hội thảo để biên tập lại mục tiêu, chương trình; xác định nhóm đối tượng; nhất quán thuật ngữ dựa vào từ khóa tên chương trình; tên chuyên đề và số tiết học điều chỉnh cho phù hợp; thực hiện nhiệm vụ đảm bảo đúng thời hạn đề ra./. 

                                                                                                     Thu Phương

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068