Hội thảo nâng cao chất lượng quản lý theo phương thức học tín chỉ năm 2021 của Học viện Dân tộc (Ngày 27/8/2021)

27/08/2021

     Sáng ngày 27/8/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức hội thảo trực tuyến ngày thứ hai về nâng cao chất lượng quản lý theo phương thức học tín chỉ năm 2021 của Học viện Dân tộc. Chủ trì hội thảo GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT; tham dự hội thảo có các chuyên gia, lãnh đạo một số cơ sở giáo dục đại học; lãnh đạo các khoa, phòng, trung tâm và giảng viên của HVDT.

     Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT tóm lược một số nội dung và kết quả đã thu nhận được từ cuộc hội thảo ngày 26/8/2021. Đề nghị báo cáo viên và đại biểu tham dự tiếp tục thảo luận, trao đổi để làm rõ các vấn đề đặt ra. Thông qua hội thảo viên chức, giảng viên của HVDT được trao đổi, chia sẻ, nắm bắt thông tin để kịp thời tham mưu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Chương trình hội thảo ngày 27/8/2021, viên chức, giảng viên của HVDT được lắng nghe nội dung chia sẻ của ba báo cáo viên.

     PGS.TS Trịnh Thanh Hải, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường Đại học Khoa học,  Đại học Thái Nguyên với nội dung: Lập kế hoạch và tổ chức giảng dạy theo học chế tín chỉ, quản lý giảng dạy của giảng viên theo học chế tín chỉ; Thủ tục học song bằng và công nhận tương đương giữa các cơ sở giáo dục đại học theo học chế tín chỉ.

     TS. Cao Minh Công, Trưởng Khoa Lý luận chính trị, Đại học Kiểm sát báo cáo nội dung: Quản lý hoạt động đoàn thể của sinh viên theo học chế tín chỉ; vai trò của cố vấn học tập theo học chế tín chỉ.

     Vấn đề quản lý hoạt động học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ được TS. Lê Thu Hương, Phó Trưởng Khoa Quản lý xã hội, Đại học Nội vụ báo cáo tham luận tại hội thảo.

     Tại hội thảo, báo cáo viên và đại biểu tham dự đã thảo luận tập trung chủ yếu về vấn đề quản lý giảng dạy và hoạt động học tập của sinh viên theo học chế tín chỉ…

     Kết luận hội thảo, GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn thầy, cô đến từ các cơ sở đào tạo và đại biểu tham dự hội thảo đã trao đổi, chia sẻ làm rõ vấn đề đặt ra. Mong muốn các thầy, cô tiếp tục tư vấn cho HVDT, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các đơn vị chuyên môn tăng cường tổ chức sinh hoạt nhóm để trao đổi, tổng hợp những vấn đề cần làm rõ gửi Phòng Đào tạo làm đầu mối liên hệ với báo cáo viên để được chia sẻ, giải đáp và hướng dẫn; tiếp thu các ý kiến để kịp thời tham mưu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng quy định, tiến độ đề ra.

                                                                                       Thu Phương

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068