Hội thảo góp ý kiến hoàn thiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 - 2030

09/06/2021

     Sáng ngày 9/6/2021, tại Khu đô thị Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội thảo góp ý kiến hoàn thiện Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030. GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT chủ trì Hội thảo; tham dự Hội thảo có PGS.TS Bế Trung Anh, Bí thư Đảng Ủy HVDT, Chủ tịch Hội đồng HVDT; thành viên Hội đồng HVDT và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

     GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT phát biểu khai mạc Hội thảo: Việc xây dựng Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030 là cần thiết trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa chủ trương đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam. Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được giai đoạn 2016 - 2020, chủ động với cơ hội và thách thức trong thời gian tới. Mục đích của Hội thảo để tiếp thu góp ý, phân tích, đối sách và đề xuất nội dung chỉnh sửa hoàn thiện Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030. Đại diện đơn vị chủ trì nhiệm vụ, TS. Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc trình bày dự thảo Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021-2030 gồm những nội dung: Thực trạng tình hình HVDT giai đoạn 2016 - 2020; sứ mạng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021-2030 và tổ chức thực hiện.

    Căn cứ nội dung dự thảo Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030, các thành viên tham dự Hội thảo đã phân tích, đối sách và đề xuất nội dung chỉnh sửa tập trung vào những vấn đề: Bản dự thảo đáp ứng được yếu tố cần thiết, đơn vị chủ trì nhiệm vụ đã nỗ lực trong việc tham mưu xây dựng văn bản. Tuy nhiên cần lưu ý về xác định hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan để từ đó đưa ra cách khắc phục; làm nổi bật sứ mạng của HVDT so với các tổ chức khác; phân rõ lộ trình thực thiện; công tác bồi dưỡng cần đa dạng hóa phương thức tổ chức, vừa trực tuyến vừa phối hợp với các đơn vị; tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan…

     Kết luận Hội thảo, GS. TS Trần Trung, Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của thành viên tham dự Hội thảo; giao đơn vị chủ trì nhiệm vụ tiếp thu, tổng hợp ý kiến tại Hội thảo để chỉnh sửa hoàn thiện Chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 - 2030, thực hiện thủ tục tiếp theo đúng quy định để trình Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt đúng thời hạn đề ra./.     

                                                              Thu Phương

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068