Hội thảo góp ý giáo trình đại học thuộc chương trình đào tạo ngành kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số năm học 2021 - 2022

07/12/2021

Ngày 07/12/2021, Học viện Dân tộc đã tổ chức Hội thảo góp ý giáo trình đại học thuộc chương trình đào tạo ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số năm học 2021 –2022. GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện Dân tộc chủ trì hội thảo.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo trình đại học thuộc chương trình đào tạo ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số, GS.TS. Trần Trung khẳng định: Việc xây dựng hệ thống giáo trình phục vụ hoạt động đào tạo trình độ đại học ngành Kinh tế giáo dục vùng dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng của Học viện Dân tộc. Giáo trình phải hướng đến mục tiêu của môn học, nội dung phù hợp và cập nhật được những kiến thức mới nhất; đồng thời, đảm bảo tính chính xác, hệ thống và chuẩn mực. Để đảm bảo các hoạt động biên soạn giáo trình được thực hiện đúng tiến độ, các thành viên Ban biên soạn cần tăng cường công tác phối hợp, thảo luận nhằm thống nhất nội dung và phương pháp thực hiện.

Bằng các ý kiến đóng góp, các thành viên Ban biên soạn đã trao đổi, thống nhất thực hiện nhiệm vụ hành chính và chuyên môn. Theo đó, về phương pháp, Ban biên soạn sẽ cùng sinh hoạt chuyên môn để xây dựng nội dung sản phẩm đạt chất lượng đề ra. Giáo trình đại học là tài liệu về lý thuyết, do vậy nội dung kiến thức cần phù hợp với đối tượng sinh viên; nội dung đề cương cần đồng nhất với giáo trình; thống nhất nội dung bản thảo và quy trình thực hiện. Về hình thức, giáo trình cần thống nhất cách trình bày, câu hỏi thảo luận, danh mục tài liệu tham khảo…

Kết luận Hội thảo, GS.TS. Trần Trung đã bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các thành viên Ban biên soạn, đồng thời giao nhiệm vụ cho từng cá nhân để triển khai thực hiện, hoàn thiện nội dung giáo trình, trình Hội đồng thẩm định và thực hiện các thủ tục theo đúng quy trình, tiến độ đề ra.

Nguyệt Thu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068