Hội thảo góp ý Báo cáo kết quả thực hiện dự án bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020

23/11/2021

     Sáng ngày 23/11/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) và Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc (UBDT) phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý Báo cáo kết quả thực hiện dự án bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2020. Đồng chủ trì hội thảo,GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT và ThS. Trần Văn Đoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, UBDT; tham dự hội thảo có Ban chủ nhiệm dự án, các chuyên gia, Đại học Thái Nguyên; Đại Học Quốc gia Hà Nội; Vụ Tuyên truyền, Vụ Pháp chế, lãnh đạo và viên chức một số đơn vị thuộc HVDT.

Toàn cảnh buổi hội thảo

     GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT phát biểu khai mạc Hội thảo: Theo Quyết định số 335/QĐ-UBDT ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT về phê duyệt Đề cương, dự án bảo vệ môi trường năm 2016. Ban chủ nhiệm dự án đã triển khai thực hiện theo kế hoạch, với mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho cộng đồng vùng dân tộc thiểu số (DTTS) nhằm giảm thiểu mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên, suy giảm đa dạng sinh học; góp phần bảo vệ môi trường sống và nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững vùng DTTS. Ban chủ nhiệm dự án Báo cáo tổng hợp kết quả đạt được giai đoạn 2016 -2020, trên cơ sở đó các chuyên gia và đại biểu tham dự sẽ có những nội dung tham luận, trao đổi tập trung vào những vấn đề cụ thể của dự án.

     GS.TS. Nguyễn Xuân Cự, Khoa Môi trường, Đại học Quốc gia Hà Nội, Chủ nhiệm dự án trình bày Báo cáo kết quả thực hiện dự án qua các năm từ 2016-2020 gồm những nội dung: Cơ sở pháp lý, cơ sở lý luận; mục tiêu, nhiệm vụ, phương pháp thực hiện; đặc điểm chung của các vùng DTTS và nông thôn miền núi; những vấn đề suy thoái tài nguyên và môi trường ở vùng dân tộc và nông thôn miền núi; đặc điểm dân tộc và nhận thức môi trường ở các vùng DTTS; kết quả tổ chức tập huấn, truyền thông và xây dựng mô hình bảo vệ môi trường; đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức và năng lực bảo vệ môi trường cho các vùng DTTS.

     Các chuyên gia và đại biểu tham dự hội thảo đến từ các đơn vị đã thảo luận tập trung vào những vấn đề: Năng lực và nhận thức của người dân; cần làm rõ phần khảo sát, đánh giá thực trạng môi trường vùng đồng bào DTTS; công tác truyền thông; chính sách bảo vệ môi trường; chuyển giao, nhân rộng kết quả của dự án…

Kết luận hội thảo, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT và ThS. Trần Văn Đoài, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, UBDT trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các chuyên gia và đại biểu tham dự hội thảo. Việc triển khai dự án rất là cần thiết, Ban chủ nhiệm dự án đã rất nỗ lực, cách tiếp cận phù hợp, đã đối chiếu mục tiêu ban đầu và thực tiễn triển khai; ý kiến tham vấn có trọng tâm, trọng điểm. Ban chủ nhiệm làm việc thêm với chuyên gia để lấy ý kiến; tiếp thu, tổng hợp ý kiến tại hội thảo và bám sát các Quyết định phê duyệt đề cương đặt hàng để chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung dự án.

                                                                                         Thu Phương

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068