Hội thảo Đánh giá công tác tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào

25/12/2019

     Sáng 25/12/2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội thảo “Đánh giá công tác tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào” (theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2018 của Chính phủ). Tham dự có đồng chí Viêng Xay Đa Ra Sẻn, Tham tán công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đơn vị: Bộ Nội vụ, Ban Dân tộc Thành Phố Hà Nội, Học viện Chính trị công an nhân dân… cùng các nhà quản lý, nhà khoa học của Ủy ban Dân tộc và Học viện Dân tộc. PGS.TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc chủ trì Hội thảo.

PGS. TS. Trần Trung phát biểu tại Hội thảo

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung khẳng định: Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào không ngừng phát triển và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, công tác giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác dân tộc đã góp phần tăng cường sự tin cậy, gắn bó giữa hai bên. Do vậy, công tác tổ chức bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 01/6/2018 của Chính phủ đã góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào. Đồng thời cũng là cơ hội để cán bộ, công chức hai nước có dịp tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác dân tộc, văn hóa dân tộc của mỗi nước.

Toàn cảnh Hội thảo

     Trên cơ sở những nội dung được trình bày, đại biểu dự Hội thảo đánh giá cao các kết quả đạt được của công tác tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng về công tác dân tộc cho cán bộ Lào theo Nghị quyết số 16/NQ-CP của Chính phủ. Các đại biểu đã tham luận, trao đổi để cùng đưa ra các đề xuất, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào năm 2020 và những năm tiếp theo. Một số ý kiến đề nghị cần tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành và các địa phương hai nước; xác định rõ đối tượng, quy mô; nội dung chương trình, thời gian tổ chức; đa dạng hóa mô hình tổ chức; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong đào tạo, bồi dưỡng; tập huấn cho đội ngũ giảng viên, báo cáo viên….

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

     Phát biểu tổng kết tại Hội thảo, PGS.TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc trân trọng cám ơn sự phối hợp của các bộ, ban ngành có liên quan, các đồng chí giảng viên, đặc biệt là Đại sứ quán Lào tại Việt Nam đã đồng hành tổ chức thành công Lớp bồi dưỡng về công tác dân tộc cho cán bộ Lào năm 2019. Để triển khai hiệu quả trong thời gian tới, Học viện Dân tộc sẽ phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Lào và các cơ quan liên quan để xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025, trong đó xác định rõ đối tượng, quy mô, chỉ tiêu đào tạo, nội dung chương trình, cơ chế thực hiện…Bên cạnh đó, trong kế hoạch từng năm sẽ nghiên cứu tăng lượng thời gian bồi dưỡng; tăng cường chia sẻ trao đổi cho phù hợp, giảm thiểu các kiến thức hàn lâm; bổ sung thêm chương trình bổ trợ cho học viên như học tiếng Việt, kỹ năng công nghệ thông tin. Nghiên cứu bổ sung các hoạt động gặp gỡ, trao đổi tiếp xúc giữa các học viên với các hoạt động khác như giao lưu với học sinh, nghiên cứu sinh của Lào. Các nội dung bồi dưỡng sẽ được kế thừa các kết quả từ các đề tài khoa học, nghiên cứu chuyên sâu; có thể đặt hàng các nghiên cứu để nâng cao chất lượng nội dung bài giảng. Trong thời gian tới sẽ xây dựng cơ chế kết nối các học viên đã được tham dự các khóa học từ các năm trước để nâng cao chất lượng, hiệu quả của chương trình bồi dưỡng./.

Phạm Hiếu