Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 9 năm 2021

06/09/2021

     Sáng ngày 6/9/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác tháng 9 năm 2021. GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

Hội nghị trực tuyến Giao ban công tác tháng 9 năm 2021

     GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT phát biểu tại Hội nghị: Nhằm rà soát, đánh giá nhiệm vụ công tác tháng 8 để xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 9 và đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban Dân tộc giao. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam diễn biến phức tạp, các đơn vị trong HVDT cập nhật thông tin kịp thời, rà soát nhiệm vụ, đề xuất phương án thực hiện phù hợp.

     Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng HVDT thông qua dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021: Trong tháng 8, HVDT hoàn thành 318/318 nhiệm vụ, trong đó Khối tổng hợp 142 nhiệm vụ; Khối khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí 63 nhiệm vụ; Khối bồi dưỡng 46 nhiệm vụ; Khối đào tạo, khảo thí 67 nhiệm vụ. Dự kiến trong tháng 9, Khối tổng hợp thực hiện 31 nhiệm vụ; Khối khoa học, hợp tác quốc tế và tạp chí 20 nhiệm vụ; Khối bồi dưỡng 28 nhiệm vụ và Khối đào tạo, khảo thí 13 nhiệm vụ.

     Các đơn vị đã thảo luận tập trung vào những nội dung: Đề nghị bổ sung thêm nhiệm vụ đã thực hiện vào Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021. Đề xuất phương án giảng dạy trực tuyến; tranh thủ thời điểm giãn cách để tập trung chuyên môn, xây dựng bài giảng phục vụ giảng dạy; hoàn thành minh chứng và xây dựng quy định, quy chế; thực hiện công tác tuyển sinh, đồng thời thực hiện công tác biên soạn giáo trình; đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho học sinh, sinh viên…

     Kết luận Hội nghị, GS.TS Trần Trung, Giám đốc HVDT, ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 8 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể: Văn phòng tiếp thu ý kiến, hoàn thiện Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021 để phát hành; Các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch và dự toán mà lãnh đạo Ủy ban Dân tộc phê duyệt. Phòng Đào tạo tham mưu tập trung làm tốt công tác tuyển sinh và triển khai công tác đào tạo trình độ đại học năm học 2021 -2022 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Các đơn vị có liên quan tham mưu các phương án triển khai công tác bồi dưỡng cho các đối tượng phù hợp với tình hình dịch bệnh hiện nay. Phòng Kế hoạch – Tài vụ phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ rà soát, hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp của Học viện triển khai tự chủ tài chính theo quy định. Phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên tham mưu tốt các phương án quản lý học sinh, sinh viên và tạo điều kiện tốt nhất cho các em sinh viên khi nhập học. Các đơn vị nghiêm túc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, triển khai nhiệm trực tuyến theo kế hoạch trong tình hình mới, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra…

Phạm Hiếu

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068