Hội nghị triển khai thực hiện Đề án, danh mục vị trí việc làm và hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức Học viện Dân tộc

10/06/2024

      Ngày 10/6/2024, tại trụ sở HVDT, Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, GS. TS Trần Trung, Giám đốc HVDT đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Đề án, danh mục vị trí việc làm và hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức HVDT. Tham dự Hội nghị có PGS. TS Nguyễn Viết Hưng, Chủ tịch Hội đồng HVDT; các Phó Giám đốc HVDT; lãnh đạo, viên chức và hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP trong HVDT.

Toàn cảnh Hội nghị

      Sau khi nghe Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ phổ biến nội dung công việc triển khai theo Công văn số 288/HVDT-TCCB ngày 07/6/2024 của HVDT và các ý kiến phát biểu của thành viên dự họp, GS. TS Trần Trung giao nhiệm vụ:

      Lãnh đạo HVDT phụ trách các đơn vị sẽ trực tiếp chỉ đạo công tác thực hiện Đề án, danh mục vị trí việc làm và hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức, đảm bảo tiến độ và nội dung theo hướng dẫn.

      Lãnh đạo các đơn vị, căn cứ Đề án vị trí việc làm rà soát các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương, các chức danh nghề nghiệp, nhóm công việc hỗ trợ, phục vụ thuộc đơn vị quản lý để mô tả khung năng lực, yêu cầu về trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác đảm bảo số lượng bản mô tả công việc phải tương ứng với số lượng người làm việc được giao cho đơn vị; tổ chức họp đơn vị để rà soát, đánh giá lại đội ngũ, đề xuất phương án bố trí, sắp xếp đội ngũ, thăng hạng, chuyển đổi chức danh nghề nghiệp, đào tạo, bồi dưỡng; tổng hợp hồ sơ trình Lãnh đạo HVDT phụ trách cho ý kiến và gửi Phòng Tổ chức cán bộ.

      Phòng Tổ chức cán bộ: Xây dựng bản mô tả vị trí việc làm các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp HVDT trình tập thể Lãnh đạo HVDT cho ý kiến thông qua; hướng dẫn các đơn vị triển khai xây dựng bản mô tả công việc, rà soát hồ sơ và tổng hợp báo cáo tập thể Lãnh đạo HVDT; tham mưu họp toàn thể viên chức, Hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP của HVDT thông qua việc triển khai, thực hiện Đề án vị trí việc làm trong HVDT; hoàn thiện hồ sơ, báo cáo kết quả gửi Vụ Tổ chức cán bộ đúng thời hạn. Căn cứ nhiệm vụ được giao, các đơn vị phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ để triển khai thực hiện.

                                                                                       Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068