Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học năm 2022

17/09/2022

     Chiều 16/9/2022, tại Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), GS.TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học năm 2022 của Học viện Dân tộc. Tham dự có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện, thành viên Ban thư ký, nhóm công tác chuyên trách và mạng lưới đảm bảo chất lượng của Học viện Dân tộc.

Toàn cảnh cuộc họp

     Qua quá trình thu thập, phân loại, đánh giá minh chứng của các đơn vị và cá nhân thuộc nhóm chuyên trách, Học viện Dân tộc đã cập nhật minh chứng đối với tiêu chuẩn tự đánh giá cơ sở giáo dục vào thư viện dùng chung nhằm đưa ra bức tranh toàn cảnh về hoạt động của Học viện với các yêu cầu của 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí theo Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đã thông qua báo cáo hiện trạng công tác đảm bảo chất lượng theo quy định kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Báo cáo đã thống kê hiện trạng đề xuất một số giải pháp khắc phục để Hội đồng tự đánh giá của Học viện Dân tộc có kế hoạch đôn đốc, chỉ đạo triển khai thực hiện đánh giá ngoài. Theo đó, các ý kiến thảo luận tập trung về hiện trạng nghiên cứu khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ; hoạt động đối ngoại; phục vụ cộng đồng và một số hiện trạng khác theo bộ tiêu chuẩn đánh giá kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

     Kết luận tại hội nghị, GS.TS. Trần Trung khẳng định, việc thực hiện kiểm định đảm bảo chất lượng là bắt buộc đối với cơ sở giáo dục đại học. Học viện Dân tộc đã ban hành các văn bản về đảm bảo chất lượng, là căn cứ triển khai thực hiện, bước đầu đã xây dựng được hệ thống minh chứng, tiến hành rà soát nhiệm vụ và tiến độ thực hiện với mục tiêu hoàn thành báo cáo tự đánh giá đúng thời hạn, phục vụ công tác kiểm định trong thời gian tới. Giám đốc Học viện giao Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng tiếp tục rà soát, tham mưu, hướng dẫn các đơn vị và thành viên của mạng lưới đảm bảo chất lượng triển khai nhiệm vụ đúng quy định, hiệu quả.

Thu Phương

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068