Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Học viện Dân tộc, Hội đồng Học viện Dân tộc, Đảng bộ Học viện Dân tộc

26/12/2022

     Sáng 26/12, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Học viện Dân tộc, Hội đồng Học viện Dân tộc, Đảng bộ Học viện Dân tộc. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Lê Sơn Hải  tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; tập thể Ban Giám đốc Học viện; đội ngũ chuyên gia, giảng viên cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn Học viện Dân tộc.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Năm 2022 vừa qua Học viện đã tổ chức triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao; tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Công đoàn Học viện đã bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch. Kết quả các hoạt động của Học viện được thực hiện nề nếp, hiệu quả và đúng tiến độ. Kết quả,  Học viện được giao theo kế hoạch công tác năm 13 nhiệm vụ, trong đó: Đã hoàn thành là 08 nhiệm vụ; nhiệm vụ đang thực hiện (đang trình chưa được phê duyệt dự toán) là 05 nhiệm vụ. Nhiệm vụ Lãnh đạo Ủy ban giao trong các Thông báo Kết luận 11 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành là 09 nhiệm vụ; nhiệm vụ đang thực hiện là 02 nhiệm vụ. Về Hội đồng Học viện Năm 2022, Hội đồng Học viện đã ban hành kế hoạch công tác giai đoạn 2022-2025  và Quy chế làm việc của Hội đồng Học viện nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành 08 Nghị quyết. Thảo luận thông qua các dự thảo của Học viện Dân tộc gồm: Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021–2030; Điều kiện và tiêu chuẩn tuyển dụng Chủ tịch Hội đồng Học viện Dân tộc và Phó Giám đốc Học viện Dân tộc; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Dân tộc...Về công tác Đảng, Đảng ủy bộ phận Học viện Dân tộc luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm và ưu tiên hàng đầu trong công tác đảng đó là lãnh đạo chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động, đảng viên của Học viện thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo hướng: gắn chặt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo, bồi dưỡng, xuất bản tạp chí  với nhiệm vụ chính trị của Uỷ ban; tham gia ngày càng sát sao và có chiều sâu vào các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là cung cấp cơ sở khoa học, tư vấn, phản biện trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc. Đảng ủy bộ phận Học viện đã phát huy vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, thể hiện: Chỉ đạo các Chi bộ xây dựng kế hoạch hoạt động, kiểm tra giám sát đối với đảng viên trong Đảng bộ trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước...; tổ chức đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ định kỳ hàng tuần, tháng, quý, năm các công việc của từng đảng viên, công chức, viên chức, hợp đồng lao động, tự phê bình và phê bình trong các buổi sinh hoạt đảng; ban hành một số nghị quyết chuyên đề, giao trách nhiệm và động viên đảng viên trong chi bộ trong thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm bổ sung thêm các kết quả công tác năm 2022 cũng như định hướng công tác năm 2023. Các ý kiến xoay quanh nâng cao chất lượng công tác hoạt động khoa học, công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác tổ chức cán bộ; quan tâm, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đời sống của học sinh, sinh viên; việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Học viện…

     Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải yêu cầu, bước vào năm 2023, Học viện cần rút kinh nghiệm sâu sắc đối với những hạn chế, quyết liệt đưa ra các giải pháp thực chất, hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đưa ra lộ trình trong triển khai các nhiệm vụ. Cần tập trung vào nhiệm vụ chính như: Dạy và học; tập trung biên soạn và hoàn chỉnh giáo trình giảng dạy; đánh giá lại từ đề cương bài giảng, tài liệu kèm theo, bảo đảm tính chính xác cao; bố trí đội ngũ giảng viên đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu thực tế. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm  cũng đề nghị Học viện cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, xây dựng đề án về công tác cán bộ, bố trí giảng viên; tập trung tốt việc tổ chức chương trình, giáo trình cho việc mở hệ đại học; tổ chức triển khai hiệu quả Quyết định 771/QĐ-TTg; nghiên cứu, xây dựng, tham mưu đề án tự chủ đối với một số đơn vị thuộc Học viện. 

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068