Hội nghị sơ kết công tác Quý III, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019

25/10/2019

     Sáng ngày 25/10/2019 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019. Chủ trì Hội nghị, PGS. TS. Bế Trung Anh, Phó giám đốc HVDT, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT đồng chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của HVDT.

Toàn cảnh Hội nghị

     PGS. TS. Bế Trung Anh, Phó giám đốc HVDT phát biểu khai mạc và điều hành Hội nghị: Để góp phần thực hiện quyền dân chủ trực tiếp và tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động trong HVDT được tham gia ý kiến về kết quả công tác quý III, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019, những vấn đề có liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm của cá nhân trong đơn vị. Trên tinh thần đoàn kết và xây dựng, Hội nghị mong muốn nhận được ý kiến góp ý để hoàn thiện báo cáo công tác quý III, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019 của HVDT.

     Đ/c Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng HVDT trình bày dự thảo báo cáo sơ kết công tác quý III, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV năm 2019. Một số đơn vị, tổ chức: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Công đoàn HVDT …đã báo cáo kết quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong quý III, HVDT đã hoàn thành 709/714 tổng số nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó công tác cải cách hành chính đã được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, nhiệm vụ cải cách hành chính trên các lĩnh vực đều được triển khai thực hiện, các đơn vị triển khai đúng tiến độ, nội dung theo kế hoạch đề ra. Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, công tác sắp xếp, bố trí lại công chức, viên chức, người lao động trong HVDT cũng được tiến hành công khai, Lãnh đạo HVDT định kỳ hàng tháng bố trí lịch tiếp công dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động. Về hoạt động đoàn thể, Công đoàn HVDT đã tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu về cải cách hành chính và phát huy sáng kiến trong công tác cải cách hành chính” năm 2019 của Ủy ban Dân tộc trong toàn HVDT, trong đó có nhiều cá nhân đạt giải (01 giải nhì, 03 giải ba, 01 giải khuyến khích); giải nhất hội thi cắm hoa nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 do Công đoàn Ủy ban Dân tộc tổ chức, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Đoàn Thanh niên HVDT đã tổ chức tốt Đại hội Đoàn các cấp của HVDT và Đại hội đoàn thanh niên cấp HVDT. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại những hạn chế cần khắc phục như: công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị chưa kịp thời dẫn chậm tiến độ.  

     Phương hướng, nhiệm vụ công tác quý IV: Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 797/QĐ-UBDT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 cho HVDT; Quyết định số 55/QĐ-UBDT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của HVDT và Quyết định số 36/QĐ-HVDT ngày 28/02/2019 của HVDT về ban hành kế hoạch công tác năm 2019 của HVDT. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, quy chế dân chủ và tổ chức tốt các hoạt động đoàn thể, tích cực tham gia có chất lượng vào các phong trào hoạt động của Ủy ban Dân tộc. Xây dựng Công đoàn bộ phận, Chi Đoàn thanh niên, Tổ nữ công trong sạch vững mạnh. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, nếp sống văn minh trong HVDT. Tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

     Các ý kiến thảo luận tại Hội nghị tập trung vào các vấn đề: Báo cáo cần đưa ra đánh giá chung, nêu hạn chế, nguyên nhân và giải pháp khắc phục; Nội dung báo cáo tài chính cần chi tiết hơn; Đầu tư nhiều hơn cho hoạt động của Công đoàn, tổ chức tọa đàm kỷ niệm các ngày lễ trong năm, tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao…

     Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT đánh gía cao những kết quả đạt được; giao Văn Phòng Học viện, các đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao tiếp thu ý kiến để tổng hợp hoàn thiện báo cáo trình lãnh đạo HVDT ký ban hành. Đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong HVDT tiếp tục tập trung một số công việc trọng tâm trong quý IV: Thủ trưởng các đơn vị căn cứ Quyết định 36 và thông báo kết luận để hoàn thiện nhiệm vụ quý IV theo Kế hoạch; tăng cường sử dụng email công vụ trong thực hiện nhiệm vụ; các đơn vị chủ trì nhiệm vụ phải đăng ký lịch công tác cho thành viên tham gia; Phòng Tổ chức Cán bộ chủ động tham mưu công tác thi đua khen thưởng. Các đơn vị trực thuộc HVDT tập trung, phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ theo đúng Kế hoạch công tác năm 2019./.

                                                                                        Thu Phương