Hội nghị sơ kết công tác Quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019

18/04/2019

         Sáng ngày 18/4/2019 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện. PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị.

       Thay mặt Ban Giám đốc PGS. TS. Bế Trung Anh - Phó giám đốc Học viện trình bày dự thảo Báo cáo sơ kết công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019. Trong quý I, Học viện đã hoàn thành 552/561 nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành vượt tiến độ; công tác cải cách hành chính được chỉ đạo thực hiện đồng bộ, kịp thời, hiệu quả; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc.

  

Toàn cảnh buổi Hội nghị

      Học viện Dân tộc đã phổ biến, quán triệt đến tất cả công chức, viên chức và người lao động về Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/12/1998 của Bộ Chính trị (Khóa VIII), Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998 của Chính phủ ban hành Quy chế dân chủ trong hoạt động của các cơ quan… Công tác sắp xếp, bố trí lại công chức, viên chức, người lao động trong Học viện được thực hiện công khai, phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường. Lãnh đạo Học viện định kỳ hàng tháng bố trí lịch tiếp công dân để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công chức, viên chức, người lao động. Công đoàn Học viện chủ động góp ý kiến với chính quyền trong công tác tổ chức, cán bộ, chăm lo và đảm bảo các chế độ cho đoàn viên công đoàn theo quy định, tổ chức các hoạt động ủng hộ, thiện nguyện đến với đồng bào dân tộc thiểu số.        

           Phương hướng nhiệm vụ công tác Quý II, tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động của Học viện phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 797/QĐ-UBDT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2019 cho Học viện Dân tộc; Quyết định số 55/QĐ-UBDT ngày 01/02/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2019 của Học viện và Quyết định số 36/QĐ-HVDT ngày 28/02/2019 của Học viện về ban hành Kế hoạch công tác năm 2019 của Học viện Dân tộc. 

          Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện đánh gia cao những kết quả đã đạt được; nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp tại Hội nghị, thống nhất thông qua nội dung Báo cáo sơ kết công tác quý I, phương hướng, nhiệm vụ công tác quý II năm 2019. Đề nghị Ban lãnh đạo Học viện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong Học viện tiếp tục tập trung một số công việc trọng tâm trong quý II như: Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục của năm 2018 để phục vụ công tác báo cáo tài chính, cáo cáo thuế; tăng cường đổi mới cơ chế quản lý theo sản phẩm công việc công khai, minh bạch; tham gia nghiêm túc, có trách nhiệm các ban xây dựng chính sách của Chính phủ và Ủy ban Dân tộc; chuẩn bị căn cứ pháp lý, hồ sơ để xây dựng dự toán năm 2020; các đơn vị trực thuộc Học viện tập trung, phối hợp để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo đúng Kế hoạch công tác năm 2019./.

                                                                                      Phạm Hiếu