Hội nghị giao ban công tác tháng 9 năm 2020 của Học viện Dân tộc

08/09/2020

      Sáng ngày 08/9/2020, Học viện Dân tộc (HVDT) đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 9/2020. PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Ban Giám đốc cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

      Thay mặt Ban Giám đốc, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 9/2020, Ban Giám đốc Học viện đã bám sát các quyết định Ủy ban Dân tộc tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, kết quả cụ thể đã hoàn thành 334/334 nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội nghị

      Về phương hướng công tác tháng 10 năm 2020, HVDT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 985/QĐ-UBDT ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 cho HVDT; Quyết định số 43/QĐ-UBDT ngày 20/01/2020 của Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc về phê duyệt kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của HVDT; Quyết định số 06/QĐ-HVDT ngày 10/01/2020 của HVDT về giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 cho các đơn vị trực thuộc Học viện.

      Kết luận Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc Học viện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trong Học viện, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong tháng 8 vừa qua. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc  tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao cụ thể:  Các đơn vị trực thuộc Học viện khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2020 theo các Quyết định đã được Giám đốc Học viện giao, đảm bảo tiến độ giải ngân đối với nhiệm vụ có dự toán theo đúng kết luận của Giám đốc Học viện tại Hội nghị giao ban công tác tháng 8/2020; Các đơn vị chịu trách nhiệm về các nhiệm vụ cấp Quốc gia, cấp Bộ, các dự án đầu tư, các dự án ODA bám sát kế hoạch, tiến độ theo chỉ đạo của Lãnh đạo Ủy ban Dân tộc để tham mưu triển khai thực hiện; Khoa Dự bị đại học chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tập trung làm tốt công tác tuyển sinh và chuẩn bị khai giảng hệ dự bị đại học; Yêu cầu các đơn vị quản lý viên chức và người lao động đúng quy định, phối hợp trong công tác sử dụng viên chức và người  lao động thực hiện theo đúng quy chế làm việc, quy chế trong quản lý cán bộ; Yêu cầu các đơn vị chuyên môn quán triệt nguyên tắc, tiến độ giải quyết công việc, tham mưu xây dựng các văn bản, quy chế theo chức năng, nhiệm vụ, thực hiện tổng hợp kết quả đánh giá phân loại viên chức và người lao động của Học viện quý III/2020 và 9 tháng đầu năm 2020 để tổ chức đánh giá, phân loại kết quả công tác quý III/2020 và sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2020./.

Minh Quân

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068