Hội nghị giao ban công tác tháng 9

07/09/2023

     Sáng 06/9/2023, Hội nghị giao ban công tác tháng 9 đã diễn ra tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện, tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc Học viện và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Toàn cảnh Hội nghị         

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Chánh Văn phòng Học viện trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 9. Học viện đã hoàn thành 316/325 nhiệm vụ tháng 8, trong đó: Khối Tổng hợp 156/159 nhiệm vụ; Khối Khoa học, hợp tác quốc tế 51/53 nhiệm vụ; Khối Bồi dưỡng 61/64 nhiệm vụ và Khối Đào tạo, khảo thí 48/49 nhiệm vụ. Trong tháng 9 Khối Tổng hợp tập trung triển khai 26 nhiệm vụ trọng tâm; Khối Khoa học, hợp tác quốc tế 07 nhiệm vụ; Khối Bồi dưỡng 14 nhiệm vụ và Khối Đào tạo, khảo thí 08 nhiệm vụ.

     Trên cơ sở ý kiến trao đổi và kết quả rà soát kế hoạch được giao năm 2023, GS.TS. Trần Trung đề nghị các đơn vị tập trung hoàn thiện những nhiệm vụ chưa hoàn thành và thực hiện các nội dung trọng tâm tháng 9, cụ thể như sau: Văn phòng Học viện rà soát nội dung báo cáo tại hội nghị giao ban công tác tháng 8, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 9/2023 và ủy quyền cho Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Học viện ký ban hành; Tập trung tiếp thu những nội dung Quy chế làm việc của Ủy ban Dân tộc, những nội dung chỉ đạo của Giám đốc tại dự thảo Quy chế làm việc của Học viện, hoàn thiện Quy chế gửi xin ý kiến các đơn vị trong Học viện, tổng hợp tham mưu theo quy trình và trình Giám đốc Học viện ban hành; Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu cho Giám đốc có văn bản chỉ đạo các đơn vị xác định rõ vị trí việc làm, phân công viên chức theo vị trí việc làm, lĩnh vực công việc phụ trách. Về công tác chiến lược, khoa học, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tham mưu Giám đốc Học viện trình Ủy ban Dân tộc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ; Tham mưu hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia về chính sách dân tộc. Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tham mưu đảm bảo tiến độ xây dựng 02 Đề án trình Thủ tướng Chính phủ theo Quyết định số 529/QĐ-UBDT ngày 31/7/2023 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban về việc giao thực hiện các nhiệm vụ, đề án do Ủy ban Dân tộc chủ trì trong Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045. Về công tác bồi dưỡng, Trung tâm bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc thực hiện nghiêm túc và đầy đủ những nội dung đã chỉ đạo trong việc tổ chức các lớp bồi dưỡng ở địa phương; chủ trì phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài vụ tham mưu cho Giám đốc Học viện làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính để trình Lãnh đạo Ủy ban phê duyệt dự toán thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023; tham mưu thành lập các Ban soạn thảo chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc. Về công tác đào tạo,  Phòng Đào tạo tập trung cho công tác tuyển sinh và tiếp nhận sinh viên Khóa 3 nhập học.

     Căn cứ theo nhiệm vụ được giao, các đơn vị tập trung triển khai thực hiện và quản lý viên chức, người lao động đảm bảo tiến độ công việc, chấp hành nghiêm kỷ luật lao động./.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068