Hội nghị giao ban công tác tháng 8 năm 2022

03/08/2022

      Chiều 03/8/2022, dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung – Giám đốc Học viện Dân tộc, Hội nghị giao ban công tác tháng 8 năm 2022 đã diễn ra tại trụ sở Học viện (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

      Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 8/2022, bà Nguyễn Thị Hạnh – Chánh Văn phòng Học viện cho biết, trong tháng 7/2022, Học viện đã hoàn thành 161/161 nhiệm vụ được giao. Trong đó, Khối tổng hợp hoàn thành 82/82 nhiệm vụ, Khối khoa học, hợp tác quốc tế hoàn thành 27/27 nhiệm vụ, Khối bồi dưỡng hoàn thành 32/32 nhiệm vụ, Khối đào tạo, khảo thí hoàn thành 20/20 nhiệm vụ.

      Căn cứ Quyết định số 908/QĐ-UBDT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022 cho Học viện Dân tộc; Quyết định số 28/QĐ-HVDT ngày 24/01/2022 về việc giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Học viện, trong tháng 8/2022, Khối tổng hợp có 27 nhiệm vụ cần hoàn thành, Khối khoa học, hợp tác quốc tế có 06 nhiệm vụ, Khối bồi dưỡng có 19 nhiệm vụ và Khối đào tạo, khảo thí đảm bảo chất lượng có 15 nhiệm vụ cần hoàn thành.

      Qua trao đổi và rà soát kế hoạch công tác, kết luận tại Hội nghị, GS.TS. Trần Trung đã đề nghị các đơn vị thuộc Học viện tập trung thực hiện 9 nội dung trọng tâm trong tháng 8. Theo đó, đề nghị Văn phòng Học viện tiếp thu các ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung một số điểm chưa chuẩn xác trong Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2022 trước khi ban hành; Đề nghị thủ trưởng các đơn vị quán triệt đến người lao động thực hiện nghiêm quy định về giờ giấc làm việc, thời gian và quy trình xin nghỉ phép, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ công tác; Giao Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tham mưu thực hiện Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc năm 2022, trong tháng 8 phải chọn thực hiện 1-2 mục tiêu; Giao Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc phối hợp với các khoa xây dựng ma trận tổ chức lớp bồi dưỡng và phân công đội ngũ giảng viên; Yêu cầu Phòng Đào tạo tập trung cao độ cho công tác tuyển sinh, bám sát kết luận và kế hoạch tổ chức tuyển sinh sinh viên khóa 2, tiến độ biên soạn giáo trình đào tạo đại học năm 2022; Giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu phương án điều chỉnh bố trí lãnh đạo cấp phòng sau 12 tháng thực hiện việc sáp nhập các đơn vị trong Học viện, nghiên cứu chuẩn bị thực hiện công tác quy hoạch cán bộ 2021 – 2026, tham mưu thực hiện công tác cán bộ theo kết luận của Thanh tra Ủy ban Dân tộc về việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức cấp phòng và tương đương thuộc Học viện, xây dựng phương án đón sinh viên trở lại trường năm học 2022 – 2023; Giao Phòng Đào tạo khẩn trương dự thảo và trình các văn bản sửa đổi liên quan đến công tác đào tạo để kịp thực hiện theo quy chế mới trong học kỳ 3 sắp tới; Đề nghị Văn phòng Học viện tăng cường vai trò của Tổ đôn đốc, phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài vụ nhanh chóng lắp đặt hệ thống thiết bị tại Nhà C để phục vụ công tác chuyên môn trong năm học mới.

Nguyệt Thu

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068