Hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2023

04/04/2023

     Sáng ngày 03/4/2023, Hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2023 đã diễn ra tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện, cùng sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị         

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Huyền My – Phó Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2023 của Học viện Dân tộc. Theo nội dung báo cáo, trong tháng 3 năm 2023, Học viện đã hoàn thành tổng số 232/232 nhiệm vụ. Trong đó, Khối tổng hợp hoàn thành 123/123 nhiệm vụ được giao, Khối khoa học, hợp tác quốc tế hoàn thành 31/31 nhiệm vụ được giao, Khối bồi dưỡng hoàn thành 47/47 nhiệm vụ được giao và Khối đào tạo, khảo thí hoàn thành 31/31 nhiệm vụ được giao.Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 4 năm 2023, Khối Tổng hợp tập trung triển khai 26 nhiệm vụ, Khối Khoa học, hợp tác quốc tế thực hiện 07 nhiệm vụ, Khối Bồi dưỡng thực hiện 15 nhiệm vụ và Khối Đào tạo, khảo thí có 09 nhiệm vụ cần hoàn thành.

     Trên cơ sở các ý kiến trao đổi và kết quả rà soát kế hoạch được giao năm 2023, kết luận tại Hội nghị, GS.TS. Trần Trung đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong tháng 04 năm 2023 như sau: Văn phòng Học viện rà soát nội dung báo cáo tại hội nghị giao ban, cập nhật, bổ sung một số nội dung trong báo cáo kết quả công tác tháng 3, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 4 năm 2023 và ủy quyền cho Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Học viện ký ban hành.  Phòng Kế hoạch - Tài vụ rà soát tham mưu thực hiện 2 nhóm kế hoạch, dự toán năm 2023: (1) Đối với nhóm kế hoạch, dự toán thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm ủy ban thì tham mưu với Giám đốc Học viện để làm việc với các vụ, đơn vị quản lý nhà nước thẩm định trình lãnh đạo ủy ban Dân tộc ban hành; (2) đối với nhóm kế hoạch, dự toán thuộc thẩm quyền của Giám đốc Học viện thì tổ chức thẩm định, trình Giám đốc Học viện ký ban hành, hoàn thành chậm nhất ngày 05/4/2023 (nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo Giám đốc Học viện); là đầu mối tham mưu lịch tổ chức thẩm định kế hoạch, dự toán chi tại 3 đơn vị sự nghiệp trực thuộc của Học viện; chi hoạt động bộ máy, chi hoạt động chuyên môn. Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tham mưu để chỉ đạo việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc gồm 32 nội dung công việc và 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4/2023. Phòng Đào tạo tích cực tham mưu công tác tuyển sinh khóa 3 theo đúng Kế hoạch năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành; tổ chức hoạt động đào tạo khóa 1, khóa 2 theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện tại các cuộc họp chuyên đề về công tác đào tạo... Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung quản lý đội ngũ viên chức và người lao động của đơn vị đảm bảo quản lý về tiến độ công việc và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068