Hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2022

05/04/2022

     Sáng ngày 04/4/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, Coma6, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội), đồng chí GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác tháng 4 năm 2022. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Chánh Văn phòng Học viện trình bày dự thảo Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022, phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 4/2022, theo đó, Học viện Dân tộc đã hoàn thành đúng tiến độ và vượt tiến độ 180/180 nhiệm vụ được giao. Tháng 04/2022, căn cứ Quyết định số 908/QĐ-UBDT ngày 29/12/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2022 cho Học viện Dân tộc, 12 đơn vị trực thuộc Học viện sẽ triển khai thực hiện 45 nhiệm vụ.

     Sau khi nghe các ý kiến đóng góp từ đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Phát biểu chỉ đạo và kết luận tại Hội nghị giao ban, đồng chí GS.TS. Trần Trung ghi nhận những kết quả công tác mà các đơn vị đã đạt được trong tháng 3/2022. Mặc dù tình hình dịch Covid vẫn đang diễn biến phước tạp, tuy nhiên các đơn vị đã nỗ lực, khắc phục khó khăn để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và chuyên môn được giao cũng như công tác phòng, chống dịch; đồng thời, triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Giám đốc Học viện giao Văn phòng tiếp thu các ý kiến đóng góp, tổng hợp đưa vào Thông báo kết luận của Giám đốc tại cuộc họp giao ban tháng 04/2022. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện các vấn đề trọng tâm. Trong đó, giao Phòng Kế hoạch - Tài vụ chủ trì phối hợp với các đơn vị chuyên môn rà soát báo cáo quyết toán, làm việc với Vụ Kế hoạch - Tài chính để chuẩn bị cho công tác duyệt quyết toán năm 2021 theo lịch đã được thông báo; giao Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế tham mưu tổ chức hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2022 cho sinh viên khóa 1, chuẩn bị cho sinh viên khóa 2, đảm bảo năm 2023 Học viện có các sản phẩm do sinh viên nghiên cứu khoa học tham gia các giải thưởng do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; tham mưu triển khai thực hiện các đề tài cấp cơ sở diện tự túc kinh phí cho cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên; giao Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tham mưu cho Giám đốc Học viện tổng hợp và trình Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch phát triển Học viện giai đoạn 2021 - 2030 theo đúng lộ trình; giao Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc chủ trì phối hợp các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện các công việc theo Đề án 771, Đề án 219, tổ chức bồi dưỡng lớp Lào và một số công tác khác; tham mưu thành lập Ban soạn thảo, các Tổ công tác và phân công cho các đơn vị chuẩn bị; giao Phòng Đào tạo tổng hợp tham mưu cho Giám đốc Học viện các nội dung họp chuyên đề, điều hành các đơn vị triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, đào tạo năm 2022 theo Quyết định được Bộ trưởng, Chủ nhiệm đã phê duyệt: lưu ý cần trọng tâm thực hiện công tác biên soạn giáo trình; công tác tổ chức đào tạo học kỳ II, chuẩn bị đào tạo học kỳ III khóa 1; thực hiện kế hoạch tuyển sinh, tư vấn tuyển sinh khóa II; tham mưu rà soát điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ để lập đề án mở ngành trong năm 2022… Đặc biệt, đồng chí GS.TS. Trần Trung lưu ý lãnh đạo các đơn vị phải thường xuyên đổi mới tư duy, chủ động linh hoạt đề ra các phương pháp làm việc phù hợp để triển khai thực hiện kế hoạch được giao hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, phải kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để Ban Giám đốc Học viện chỉ đạo, giải quyết. Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị trên cơ sở kết luận tại Hội nghị giao ban tháng 4/2022, đăng ký với Văn phòng Học viện để bố trí lịch họp chuyên đề với Giám đốc Học viện nhằm đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng./.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068