Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, sơ kết công tác quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2021 của HVDT và Hội đồng HVDT

29/03/2021

      Ngày 29/3, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) trang trọng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2020, sơ kết công tác quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác 9 tháng cuối năm 2021 của HVDT và Hội đồng HVDT. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải tham dự và chỉ đạo Hội nghị. PGS. TS.  Bế Trung Anh - Chủ tịch Hội đồng Học viện và GS. TS. Trần Trung - Giám đốc HVDT đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

      Thực hiện nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao năm 2020, Lãnh đạo HVDT đã làm tốt công tác chỉ đạo điều hành, tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện các nhiệm vụ. Kết quả, hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao, trong đó hơn 75% công việc vượt tiến độ với chất lượng tốt như: Tổ chức thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo quyết định 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018; tổ chức tuyển sinh hệ dự bị đại học năm học 2020-2021; tiến hành xây dựng các Đề án mở mã ngành đào tạo trình độ đại học; tăng cường công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, nâng cao chất lượng Tạp chí Nghiên cứu dân tộc; chỉ đạo công tác triển khai các đề tài khoa học các cấp; triển khai đầu tư xây dựng HVDT theo kế hoạch…

      Hội đồng HVDT đã thực hiện đúng vị trí, vai trò theo quy chế tổ chức và hoạt động của HVDT; tập trung chỉ đạo quyết liệt HVDT thực hiện tốt các nhiệm vụ theo trách nhiệm và quyền hạn được giao.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

      Trong quý I/2021, HVDT đã ban hành quyết định giao nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 cho các đơn vị trực thuộc; được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng hệ dự bị đại học của HVDT năm 2021; hoàn thiện xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được giao; tập thể công chức, viên chức, người lao động bắt đầu năm công tác 2021 với tinh thần, khí thế quyết tâm, quyết liệt.

GS. TS. Trần Trung - Giám đốc HVDT phát biểu khai mạc Hội nghị

      Để tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trong 9 tháng cuối năm 2021, HVDT định hướng các nhiệm vụ trọng tâm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo đối với học sinh hệ dự bị đại học của HVDT năm 2020-2021 để chuyển tiếp học đại học tại Học viện; hoàn thành xây dựng 01 đề án mới về quản lý công và chính sách dân tộc; tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch và chức danh cho công chức, viên chức của UBDT; bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định 771/QĐ-TTg; thực hiện một số nhiệm vụ được giao trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công tác dân tộc với Lào và Campuchia; triển khai thực hiện tốt các đề tài, dự án cấp quốc gia, cấp bộ và cấp cơ sở.

PGS. TS. Bế Trung Anh - Chủ tịch Hội đồng Học viện phát biểu tại Hội nghị

      Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận nhằm bổ sung thêm các kết quả công tác năm 2020, quý I/2021 cũng như định hướng công tác 9 tháng cuối năm 2021. Các ý kiến xoay quanh nâng cao chất lượng công tác hoạt động khoa học, công tác đào tạo, bồi dưỡng; công tác tổ chức cán bộ; quan tâm, nâng cao chất lượng sinh hoạt, đời sống của học sinh, sinh viên; việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HVDT…

      Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bên cạnh việc ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong năm 2020 và quý I/2021, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải nhấn mạnh, năm 2021 là ngưỡng cửa của giai đoạn 5 năm (2021-2025), yêu cầu HVDT cần xác định rõ lộ trình, sớm xây dựng chiến lược trong những năm tới; khắc phục những lĩnh vực còn hạn chế; chủ động làm tốt công tác tổ chức cán bộ, củng cố bộ máy hoạt động; vật chất; triển khai tốt, có hiệu quả các nhiệm vụ mà HVDT được giao tại Quyết định 771/QĐ-TTg; xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác đào tạo, giáo dục đại học, dự án đầu tư xây dựng HVDT.

      Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 9 tháng cuối năm 2021, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Lê Sơn Hải đề nghị ngay sau Hội nghị này, Hội đồng Học viện và Ban Giám đốc Học viện tiến hành họp, tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đạt kết quả cao nhất.

      Ghi nhận những thành tích công tác của các tập thể, cá nhân thuộc HVDT trong năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, tại Hội nghị, HVDT đã tiến hành công bố các quyết định khen thưởng và tiến hành trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho các tập thể và cá nhân.

      Một số hình ảnh trao tặng bằng khen:

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068