Hội nghị Đảng ủy Học viện Dân tộc định kỳ tháng 4 năm 2022

27/04/2022

      Sáng 27/4/2022, Hội nghị Đảng ủy Học viện Dân tộc định kỳ tháng 4 năm 2022 đã diễn ra tại trụ sở Học viện (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Được sự ủy quyền của đồng chí Trần Trung – Phó Bí thư Đảng ủy, đồng chí Đỗ Thị Thu Hiên – Đảng ủy viên, đã chủ trì cuộc họp. Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí trong Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Thư ký Hội đồng Học viện.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hiên - Đảng ủy viên chủ trì Hội nghị

      Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết định kỳ tháng 3/2022 của Đảng ủy Học viện Dân tộc, hội nghị đã cho ý kiến đóng góp dựa trên các nội dung: Thực hiện nhiệm vụ chính trị (nhiệm vụ của Hội đồng Học viện, nhiệm vụ chính quyền), công tác Đảng (công tác Tổ chức, công tác Đảng vụ, công tác Dân vận, công tác Tuyên giáo, công tác Kiểm tra giám sát), công tác đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên). Theo đó, trong tháng 3/2022, Học viện đã triển khai các nội dung về công tác tổ chức cán bộ theo kết luận của Tập thể lãnh đạo Học viện; Đã được Ủy ban Dân tộc phê duyệt toàn bộ kế hoạch chi tiết và một số dự toán chi tiết các nhiệm vụ công tác năm 2022; Đã chuẩn bị cho công tác tuyển sinh đại học năm 2022; Đã trình lãnh đạo Ủy ban Dân tộc về Kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển Học viện Dân tộc giai đoạn 2021 – 2030; Hoàn thiện hồ sơ của quần chúng Lý A Chông gửi Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc đề nghị xét kết nạp đảng theo quy định; Chỉ đạo Đoàn Thanh niên Học viện xây dựng Quy chế làm việc và Kế hoạch hoạt động nhiệm kỳ 2022 – 2024; Hoàn thành việc ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ưởng Đảng khóa XIII về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa””; Tham mưu ban hành kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022 theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc…

      Hội nghị cũng thảo luận và cho ý kiến về trường hợp quần chúng ưu tú Nguyễn Thị Hiếu được Chi bộ Đào tạo – Khảo thí đề xuất Đảng ủy xem xét cho làm Hồ sơ kết nạp Đảng sau quá trình rèn luyện, phấn đấu. Ghi nhận những nỗ lực trong quá trình phấn đấu vào Đảng của quần chúng Nguyễn Thị Hiếu, 100% các đồng chí Đảng ủy viên có mặt tại Hội nghị đã nhất trí với đề xuất của Chi bộ Đào tạo – Khảo thí.

      Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến đóng góp, thống nhất các nội dung để đưa vào Nghị quyết Hội nghị Đảng ủy Học viện Dân tộc lần thứ hai mươi ba, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (định kỳ tháng 4/2022).

          Nguyệt Thu 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068