Hội nghị cử tri lấy ý kiến nhận xét về người được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV

06/03/2021

      Chiều ngày 05/3/2021, tại trụ sở chính, Học viện Dân tộc đã tổ chức Hội nghị cử tri để lấy ý kiến, nhận xét, đối với PGS. TS. Bế Trung Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV. Tham dự Hội nghị có đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc và toàn thể công chức, viên chức, người lao động làm việc hợp đồng lao động (HĐLĐ) theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. GS. TS. Trần Trung, Giám đốc Học viện Dân tộc chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

      Căn cứ Công văn số 117/BCTĐH-CTĐH ngày 25/02/2021 của Ban Công tác Đại biểu thông báo người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV ở Trung ương là PGS. TS. Bế Trung Anh.

      Toàn thể Hội nghị đã được nghe phổ biến về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội quy định tại Luật số 57/2014/QH13 ngày 20/11/2014 và Luật số 65/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội; các tiêu chuẩn tại Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

PGS. TS. Bế Trung Anh phát biểu tại Hội nghị

      Sau khi nghe quy định về tiêu chuẩn và tóm tắt tiểu sử PGS.TS Bế Trung Anh, cử tri là viên chức, HĐLĐ 68/2000/NĐ-CP đang công tác tại Học viện Dân tộc được triệu tập tham gia Hội nghị tiến hành nhận xét, bỏ phiếu. Mỗi lá phiếu là tình cảm, niềm tin và kỳ vọng của viên chức, HĐLĐ gửi gắm đối với đồng chí Bế Trung Anh nếu được trúng cử.

      Các ý kiến đều đánh giá đồng chí Bế Trung Anh có đầy đủ các tiêu chuẩn, phẩm chất để ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 100% cử tri có mặt tại Hội nghị đều tín nhiệm và nhất trí giới thiệu PGS. TS Bế Trung Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Học viện ứng cử Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068