Hội nghị chuyên đề quý III năm 2019 “Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số”

07/11/2019

       Sáng ngày 06/11, tại Khách sạn khăn quàng đỏ, Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề về công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số. Tới tham dự hội nghị có Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh báo cáo viên của Hội nghị, cùng các đồng chí là Bí thư, cấp ủy của 19 đơn vị trực thuộc toàn thể cán bộ đảng viên Học viện Dân tộc.

Toàn cảnh Hội nghị

       Hội nghị diễn ra có hai phần: Kiến thức chung bao gồm một số khái niệm cơ bản về văn hóa: Hiểu thế nào về văn hóa; Khái niệm về văn hóa dân tộc thiểu số (DTTS); Khái niệm quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS. Văn hóa các dân tộc thiểu số là gì: Đặc điểm văn hóa DTTS; Nhận diện những vấn đề đặt ra đối với văn hóa các DTTS. Công tác quản lý văn hóa các DTTS: Quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về văn hóa, quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; Nội dung của công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; Thực trạng công tác quản lý nhà nước về văn hóa các DTTS; Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số. Phần kiến thức mở rộng, nâng cao cho các đồng chí là bí thư, cấp ủy và toàn thể đảng viên trong Học viện: Bổ sung khái niệm văn hóa vùng và công nghiệp văn hóa; Công tác quản lý văn hóa các DTTS về (Nghiệp vụ quản lý văn hóa dân tộc thiểu số); Vận dụng kiến thức văn hóa các DTTS, quản lý nhà nước về văn hóa DTTS trong công tác của lãnh đạo cấp phòng: Khởi nghiệp tiếp cận kiến thức. tạo lập, hình thành kiến thức của cá nhân. Thực tập vận dụng kiến thức. Vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Tìm tòi, mở rộng, bổ sung kiến thức.

       Thông qua phần truyền đạt trực tiếp chuyên đề “Công tác quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số” của Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh, bí thư, cấp ủy cùng các đảng viên toàn Học viện hiểu sâu sắc hơn về quản lý văn hóa vùng dân tộc thiểu số. Vấn đề đặt ra là cần xây dựng những cơ chế, chính sách phù hợp đối với từng vùng miền, từng dân tộc, đi vào thực chất, tạo chuyển biến rõ nét và có hiệu quả./.

Ánh Thơ