Học viện Dân tộc và Học viện Chính trị Công an nhân dân họp về thực hiện Chương trình phối hợp công tác

05/11/2021

     Chiều ngày 04/11/2021, tại 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, thành phố Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) và Học viện Chính trị Công an nhân dân (HVCTCAND) họp về thực hiện Chương trình phối hợp công tác. Đồng chủ trì cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT và Thiếu tướng. TS. Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc HVCTCAND; tham dự cuộc họp có lãnh đạo một số phòng chuyên môn của hai đơn vị.

Toàn cảnh cuộc họp

     Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS. Trần Trung, Giám đốc HVDT và Thiếu tướng. TS. Nguyễn Như Lôi, Phó Giám đốc HVCTCAND đánh giá cao tinh thần phối hợp công tác giữa hai đơn vị về thực hiện Quy chế phối hợp số 3119/QCPH-T29-HVDT ngày 09/10/2019 giữa HVDT và HVCTCAND trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, bảo đảm an ninh, trật tự.

     Để cập nhật kết quả thực hiện Chương trình phối hợp giữa HVDT HVCTCAND từ năm 2019 đến năm 2021, đề xuất một số hoạt động năm 2022, hai đơn vị thống nhất cử lãnh đạo các phòng, ban là đầu mối báo cáo theo nhiệm vụ được phân công. Nội dung được báo cáo tại cuộc họp tập trung vào công tác biên soạn giáo trình đại học; các sản phẩm nghiên cứu khoa học; chương trình đào tạo bồi dưỡng và đội ngũ cán bộ giảng viên.

     Trên cơ sở nội dung đề xuất, hai đơn vị đã trao đổi, thống nhất, cụ thể hóa nhiệm vụ trên tinh thần cầu thị, phù hợp, khả thi: Phối hợp thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025” theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đề án 219 của Thủ tướng Chính phủ; dự án Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển bền vững vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); dự án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN và phối hợp rà soát để xây dựng các đề án chính sách.

     HVDT đề nghị HVCTCAND cử đội ngũ chuyên gia tham gia biên soạn tài liệu, giảng dạy, đào tạo các lớp Lào, Campuchia, đại học và sau đại học. Đồng thời phối hợp xây dựng chương trình đào tạo mới, tổ chức hội thảo, thực hiện đề tài khoa học và lập các nhóm nghiên cứu...

     Kết luận cuộc họp, lãnh đạo hai bên thống nhất nội dung đã trao đổi, phân công cho các phòng, ban là đầu mối tiếp tục trao đổi cụ thể hóa nhiệm vụ của đơn vị liên quan, hoàn thiện hồ sơ báo cáo lãnh đạo hai đơn vị. Hoàn thành công việc là minh chứng cho thực hiện thành công Quy chế phối hợp, đóng góp vào sự nghiệp phát triển vùng đồng bào DTTS&MN. Hai bên hy vọng sẽ tiếp tục phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ đã thống nhất, mong muốn quan hệ phối hợp giữa hai bên ngày càng chặt chẽ. 

        Hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm                          

                                                              

                                                                  Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068