Học viện Dân tộc tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

09/01/2020

Ngày 08/01/2020, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) Lê Sơn Hải tham dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT; Ban Giám đốc HVDT; đội ngũ chuyên gia, giảng viên cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của HVDT.

Toàn cảnh Hội nghị

PGS.TS Trần Trung Q. Giám đốc HVDT nhiệt liệt chào mừng Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải, đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy, đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT. Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019 của HVDT, được sự nhất trí của Lãnh đạo UBDT, HVDT long trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; Hội nghị công chức, viên chức và người lao động năm 2020 để đánh giá kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân, lắng nghe ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải, các ý kiến góp ý của các Vụ, đơn vị cũng như tâm tư nguyện vọng của công chức, viên chức, giảng viên, người lao động của HVDT, nhằm thực hiện nhiệm vụ trong tâm trong năm 2020 hiệu quả hơn.

PGS.TS Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT phát biểu tại Hội nghị

Đại Hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác năm 2019: HVDT đã thực hiện các nhiệm vụ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT giao; tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc và Công đoàn HVDT bảo đảm thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; các hoạt động của HVDT được thực hiện hiệu quả, đúng tiến độ.

Một số kết quả nổi bật trong công tác năm 2019 của HVDT: Tích cực tham gia với các cơ quan liên quan xây dựng các Đề án, chính sách trình Thủ tướng Chính phủ, Quốc hội và Ban Chấp hành Trung ương như: Tổ soạn thảo nội dung về chính sách dân tộc trong Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tổ công tác thường trực xây dựng Đề án tổng thể đầu tư phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2030. Phối hợp tổ chức thành công Hội thảo quốc tế “Tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại Việt Nam - Lào và chia sẻ kinh nghiệm về công tác dân tộc”.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, khảo thí và đảm bảo chất lượng: HVDT đã tham mưu giúp Lãnh đạo UBDT thành lập 6 Tổ biên soạn chương trình, tài liệu; thành lập Hội đồng thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức 7 cuộc Hội thảo về tổ chức bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số; tập huấn giảng dạy kiến thức dân tộc cho 557 giảng viên, báo cáo viên thuộc Bộ, ngành Trung ương, các địa phương; tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào năm 2019...Hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xin chỉ tiêu tuyển sinh hệ dự bị đại học năm 2020, được Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý với chỉ tiêu 100 học sinh năm 2020.

Về công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: Tổ chức, quản lý 04 đề tài, dự án cấp Quốc gia, 12 đề tài và dự án cấp Bộ và tương đương, 03 đề tài cấp cơ sở. Triển khai các nghiên cứu do Ngân hàng thế giới tài trợ năm 2019; Liên hệ Cục Xuất nhập cảnh để làm các thủ tục cấp viza cho Giáo sư Toru Sakane, Đại học Hosei, Nhật Bản sang nghiên cứu và làm việc với tư cách là Học giả thỉnh giảng. Bên cạnh đó, HVDT đã thực hiện tốt công tác tổng hợp, hành chính, văn thư, lưu trữ, quản trị, theo dõi đôn đốc nhiệm vụ; cải cách hành chính; quy chế dân chủ...

Năm 2020, Đảng ủy và Ban Giám đốc HVDT định hướng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đoàn kết, đổi mới căn bản về công tác nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng trong HVDT để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các nhiệm vụ trọng tâm như xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88-NQ/QH14 của Quốc Hội; nghiên cứu, đề xuất Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030; tham gia xây dựng thuyết minh Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia CTDT/21-25; Biên soạn tài liệu và thực hiện tốt Đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số trong thời kỳ đổi mới; mở được từ 2 - 4 mã ngành đào tạo; tuyển sinh hệ dự bị đại học, liên kết đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ; phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công tác dân tộc với Lào và Campuchia...

Các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận trao đổi và đề xuất một số giải pháp, kiến nghị về cơ chế, cơ sở vật chất, nâng cao năng lực chuyên môn cho công chức, viên chức đặc biệt là đội ngũ giảng viên… nhằm thực hiện hiệu quả hơn các nhiệm vụ năm 2020.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải nhấn mạnh: HVDT thành lập trong bối cảnh còn nhiều thiếu thốn về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực hạn chế, với sự chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cùng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, HVDT đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Bên canh đó, HVDT cần rút kinh nghiệm sâu sắc với những hạn chế, đưa ra các giải pháp để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đưa ra lộ trình trong triển khai các nhiệm vụ. Cần tập trung vào nhiệm vụ dạy và học; biên soạn hoàn chỉnh giáo trình giảng dạy; đánh giá đề cương bài giảng, tài liệu đảm bảo chất lượng; bố trí giảng viên đủ năng lực đáp ứng được yêu cầu thực tế nhiệm vụ được giao.

 Năm 2020, HVDT cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm: Rà soát, xây dựng đề án về công tác cán bộ, bố trí giảng viên; triển khai hiệu quả Quyết định 771/QĐ-TTg; lập phương án cho việc đào tạo hệ dự bị; nghiên cứu, xây dựng, tham mưu đề án tự chủ đối với một số đơn vị thuộc HVDT; tập trung tổ chức chương trình, giáo trình cho việc mở hệ đại học...Nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Canh Tý 2020, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải chúc tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động HVDT luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết cùng chung tay xây dựng HVDT ngày càng phát triển.

PGS.TS Trần Trung Q. Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn lãnh đạo UBDT đã quan tâm, chỉ đạo kịp thời trong quá trình HVD thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời ghi nhận, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Lê Sơn Hải và sự chia sẻ của đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy; đại diện lãnh đạo các Vụ, đơn vị thuộc UBDT, chuyên gia, giảng viên cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động của HVDT. HVDT quyết tâm đoàn kết xây dựng HVDT ngày càng phát triển.

Hội nghị đã tiến hành công bố các Quyết định khen thưởng năm 2019 cho tập thể và cá nhân. Trong đó: 09 tập thể nhận Giấy chứng nhận “Tập thể lao động xuất sắc”; Giám đốc HVDT tặng Giấy khen cho 33 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, 109 viên chức và người lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đảng ủy cơ quan UBDT tặng Giấy khen cho 07 chi bộ thuộc Đảng bộ HVDT và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội nghị cũng tiến hành công bố các quyết định bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo Dân tộc và Phát triển - UBDT trao tặng Giấy khen của Đảng ủy cơ quan UBDT cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

PGS.TS Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT và PGS.TS Bế Trung Anh - Phó Giám đốc HVDT trao Quyết định và hoa cho các viên chức được bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý cấp phòng.

Thu Phương