Học viện Dân tộc tổ chức tọa đàm về tình hình môi trường hiện nay và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường

30/12/2020

     Với mục đích giúp giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững. Ngày 29/12/2020, tại Khu đô thị Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, HVDT tổ chức tọa đàm về tình hình môi trường hiện nay và phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường. Tham dự buổi tọa đàm có giảng viên, viên chức, người lao động và học sinh đang tham gia công tác và học tập tại HVDT.

Toàn cảnh buổi tọa đàm

     Báo cáo viên, TS. Phí Hùng Cường, Trưởng Phòng Đào tạo đã trao đổi về vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu; quán triệt, phổ biến và triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học hướng tới phát triển bền vững; tăng cường hoạt động tuyên truyền có sự tham gia của cộng đồng nâng cao nhận thức của giảng viên, viên chức, người lao động, học sinh về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát động phong trào ra quân vệ sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải, rác thải…Tại buổi tọa đàm, giảng viên, viên chức, người lao động của HVDT và các em học sinh đã có những nội dung trao đổi và liên hệ thực tế sinh động về vấn đề môi trường và bảo vệ môi trường.

     Kết luận buổi tọa đàm, ThS. Đỗ Thị Thu Hiên, Trưởng Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên trân trọng cảm ơn, ghi nhận tinh thần trách hiệm của giảng viên, viên chức, người lao động của HVDT và các em học sinh, hy vọng giảng viên, viên chức, người lao động của HVDT và các em học sinh cùng chung tay với HVDT thực hiện phát động các phong trào cũng như tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong toàn HVDT về việc bảo vệ môi trường trong bối cảnh hiện nay.

                                                                                 Thu Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068