Học viện Dân tộc tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho viên chức Học viện Dân tộc năm 2024

30/05/2024

      Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-HVDT ngày 29/5/2024 của Giám đốc Học viện Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch Tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc cho viên chức Học viện Dân tộc năm 2024. Từ ngày 30/5/2024 đến ngày 04/6/2024 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức lớp Bồi dưỡng với mục đích cập nhật, nâng cao kiến thức về nghiệp vụ công tác dân tộc phục vụ công tác tham mưu, đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn về ngạch viên chức theo vị trí việc làm của viên chức thuộc Học viện Dân tộc.

     Tới dự Lễ khai giảng có đồng chí Hoàng Thị Hạnh, nguyên Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng, Chủ tịch Hội đồng Học viện; Các Phó Giám đốc Học viện  cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị, các giảng viên của Học viện Dân tộc. Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 40 học viên là viên chức thuộc các đơn vị trực thuộc Học viện. Tham gia giảng dạy lớp học là các giảng viên, báo cáo viên có kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy hiện đại; nắm vững quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc, công tác dân tộc; có thực tiễn trong công tác và quản lý; am hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc.

Toàn cảnh Lớp Bồi dưỡng

     Trong khóa học, học viên được học tập, trao đổi, trang bị các chuyên đề: Quan điểm, chủ trương của Đảng về Công tác dân tộc thời kỳ đổi mới và nhiệm vụ công tác dân tộc trong bối cảnh hiện nay; Quản lý  nhà nước về công tác dân tộc; Chính sách dân tộc giai đoạn 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2045; Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; Bảo đảm quyền của các dân tộc thiểu số ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; Bảo tồn và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số và miền núi; Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Những chuyên đề trên sẽ giúp học viên nâng cao, cập nhật kiến thức nghiệp vụ công tác dân tộc; góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

     Phát biểu khai giảng tại buổi lễ, thay mặt Ban Lãnh đạo Học viện, PGS.TS Lê Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức lớp Bồi dưỡng và yêu cầu để tổ chức có hiệu quả lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, Ban Tổ chức lớp học cần chuẩn bị tốt nội dung, chương trình; mời đội ngũ giảng viên, báo cáo viên có kinh nghiệm; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cho lớp học. Đồng thời, đề nghị các học viên nghiêm túc khi tham gia lớp bồi dưỡng; Ban Tổ chức lớp cần quản lý và tổ chức đánh giá, phân loại kết quả học tập của học viên theo đúng quy chế lớp học để thực hiện việc cấp chứng chỉ được đảm bảo.

     Với các kiến thức được cập nhật thông tin mới, có tính thời sự các học viên cần tăng cường trao đổi, thảo luận, tham gia tích cực vào các hoạt động của lớp, mạnh dạn bày tỏ những suy nghĩ thiết thực cũng như kinh nghiệm của bản thân góp phần nâng cao hiệu quả việc việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068