Học viện Dân tộc tổ chức Hội thảo về Chương trình đào tạo  ngành Quản trị du lịch bền vững

11/09/2020

     Ngày 11/9/2020, tại Khu đô thị Dream Town, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT)  tổ chức Hội thảo về Chương trình đào tạo ngành Quản trị du lịch bền vững. Chủ trì Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT; tham dự Hội thảo có các chuyên gia, lãnh đạo một số đơn vị, giảng viên, thành viên Tổ soạn thảo và chuyên viên chuyên quản nhiệm vụ.

Toàn cảnh Hội thảo

     PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT phát biểu: Nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng, nắm vững kiến thức về Quản trị du lịch bền vững, để cung cấp nguồn nhân lực cho các cơ quan quản lý Nhà nước và các Công ty du lịch đặc biệt là phát triển du lịch ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Do đó, chương trình đào tạo phải đảm bảo nội dung, Hội thảo mong muốn nhận được nhiều ý kiến từ chuyên gia, thành viên tham dự Hội thảo để HVDT hoàn thiện nội dung Chương trình đào tạo ngành Quản trị du lịch bền vững.

     Tại Hội thảo, đơn vị chủ trì nhiệm vụ đã thông qua bản dự thảo Chương trình đào tạo ngành Quản trị du lịch bền vững gồm một số nội dung: Thời gian đào tạo 4 năm với lượng kiến thức gồm 129 tín chỉ, đối tượng tuyển sinh thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo… Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến thiết thực, chủ yếu tập trung vào vấn đề xác định đúng mục tiêu, chuẩn đầu ra để lựa chọn môn học phù hợp với mục tiêu…

     Kết luận Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung, quyền Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn, ghi nhận ý kiến của các chuyên gia và thành viên tham dự; giao cho đơn vị chủ trì nhiệm vụ tiếp thu ý kiến tại Hội thảo để nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện văn bản, đảm bảo kịp thời và thực hiện đúng quy định.

                                                                                 Thu Phương

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068