Học viện Dân tộc tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Học viện Dân tộc”

24/12/2019

     Sáng ngày 23/12/2019 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng đối với công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của HVDT”. Chủ trì Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT; tham dự Hội thảo có TSNguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội đồng HVDT, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Đồng chí Phan Thị Hạnh, Hà Trọng Nghĩa chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy ban Dân tộc cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc HVDT.

 

Toàn cảnh Hội thảo

     Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS. TS. Trần Trung nhấn mạnh: HVDT đang nỗ lực phấn đấu để có nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, anh hùng lao động, huân chương lao động bằng quá trình vun đắp, bồi dưỡng, do đó cần có sự chuẩn bị, sắp xếp, cơ cấu, lựa chọn có mục đích và trọng điểm.

     Hội nghị bàn về phương hướng, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2020, tập trung đào tạo, đào tạo lại đội ngũ giảng viên để chuẩn bị giảng dạy hệ dự bị đại học, đại học và cao học… Nâng cao trình độ của giảng viên cần phải cử đi đào tạo, tập huấn, dự giờ…, HVDT đặc biệt quan tâm đến đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

     TS. Đậu Thế Tụng, quyền trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, trình bày Báo cáo thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức của HVDT. Lãnh đạo các đơn vị đã có bài tham luận về các nội dung: Yêu cầu đào tạo nâng cao, đào tạo sau đại học đối với giảng viên HVDT; Thực trạng, giải pháp công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng, công chức, viên chức HVDT; Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên giảng dạy hệ dự bị đại học của HVDT đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Tăng cường công tác đào tạo, tự bồi dưỡng thông qua nghiên cứu khoa học; Nâng cao hiệu quả đi nghiên cứu thực tế của giảng viên tại HVDT; Đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HVDT - Một số kinh nghiệm rút ra ở HVDT…

     Trên cơ sở những nội dung được trình bày, đại biểu dự Hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận, những ý kiến thảo luận đánh giá cao sự quan tâm của Đảng ủy, Ban giám đốc HVDT đã rất quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất cho công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cần phải căn cứ vào nhu cầu thực tiễn của HVDT, cần đưa vào kế hoạch cụ thể trong thời gian tới để các đơn vị đăng ký, sử dụng đội ngũ giảng viên cơ hữu phải hợp lý, đảm bảo chất lượng. Cần đào đạo đội ngũ giảng viên chuẩn về chuyên ngành, tăng cường các buổi dự giờ để có đánh giá khách quan đối với bài giảng và năng lực của giảng viên. Mỗi công chức, viên chức phải tự ý thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ được phân công, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ.

     Hội thảo được nghe ý kiến tư vấn của chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc: Việc cử công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học phải thực hiện đúng quy định, đăng ký đi học các chuyên ngành đúng vị trí việc làm, HVDT bám sát quy định về đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức danh và nhu cầu; Việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm của HVDT trình Vụ tổ chức cán bộ cùng phối hợp để hoàn thiện nội dung để trình Bộ trưởng Ủy ban Dân tộc…

     PGS. TS. Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT trân trọng cảm ơn ý kiến của chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ và ý kiến thảo luận tại Hội thảo, giao nhiệm vụ cho Phòng Tổ chức cán bộ tiếp thu ý kiến để tham mưu với Ban giám đốc HVDT, các đơn vị chủ động rà soát đánh giá nhiệm vụ đang triển khai thực hiện. Với mục tiêu bồi dưỡng, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm, năm 2020 tập trung bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu đào tạo có đội ngũ giảng viên giảng dạy đại học, xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đảm bảo đủ năng lực công tác, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của HVDT.

                                               Thu Phương