Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị xác định nhu cầu giảng viên giai đoạn 2020 - 2025

04/09/2020

      Ngày 04/9/2020, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị xác định nhu cầu giảng viên giai đoạn 2020 - 2025, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có các giảng viên và đại diện đơn vị liên quan đến công tác đào tạo của HVDT.

Toàn cảnh Hội nghị

      Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị chuyên môn đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công. Tập thể giảng viên của HVDT cùng thảo luận về các giải pháp, nhu cầu thực tế đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng hiện nay, đồng thời đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giảng dạy.

      Phát biểu tại Hội nghị, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc HVDT yêu cầu các đơn vị chuyên môn tập trung thực hiện một số nội dung: Rà soát việc giao thực hiện chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng đối với các khoa chuyên môn, thông báo quy mô số lớp theo từng chương trình bồi dưỡng hàng năm giai đoạn 2020 - 2025; Tham mưu xây dựng phân công môn học thuộc 3 ngành đào tạo trình độ đại học đã ban hành năm 2019 cho các khoa chuyên môn, thống nhất mã môn học chung giữa 3 ngành; Xác định quy mô đào tạo, lịch trình giảng dạy môn học phân theo từng học kỳ của năm học giai đoạn 2020-2025, xác định tiêu chuẩn chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ trở lên của giảng viên; Rà soát đội ngũ viên chức, người lao động trong toàn HVDT theo từng lĩnh vực chuyên ngành tương ứng; Đề xuất phương án xây dựng đội ngũ giảng viên của HVDT theo hướng cử đi đào tạo, đào tạo lại./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068