Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 02 năm 2020

05/02/2020

     Ngày 06/02/2020, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 02 năm 2020. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT chủ trì cùng toàn thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.

Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị

     Thay mặt Ban Giám đốc HVDT, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng HVDT trình bày dự thảo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Tháng 01/2020, Ban Giám đốc HVDT đã bám sát Quyết định của Ủy ban Dân tộc để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch tháng 01 năm 2020, đã hoàn thành 171/175  nhiệm vụ.

     Trong tháng 02 năm 2020, HVDT tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ:  Thành lập Tổ công tác phối hợp với địa phương để triển khai thực hiện Đề án 771 và Đề án 414 năm 2020; Trình phê duyệt Đề án tự chủ các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc HVDT; Tham mưu quy trình, kinh phí triển khai xây dựng chiến lược phát triển HVDT giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Văn phòng Đảng đoàn thể làm đầu mối đôn đốc các tiểu ban và Chi bộ tập trung tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tại HVDT; Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ: Xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2030, xây dựng Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, tham gia tổ chức Đại hội các dân tộc thiểu số Việt Nam toàn quốc lần thứ 2; Công đoàn HVDT phối hợp với chính quyền tham dự Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2020: Hoàn thiện hồ sơ gửi Công đoàn Ủy ban Dân tộc theo quy định; Bình chọn giới thiệu đại biểu đi dự Hội nghị công chức, viên chức và người lao động Ủy ban Dân tộc năm 2020 theo đúng chỉ tiêu đề ra.

     Về phòng chống dịch virus Corona: HVDT khẩn trương thực hiện tiêu độc, khử trùng, vệ sinh môi trường, trang cấp khẩu trang, tăng cường công tác tuyên truyền và tuân thủ luật an ninh mạng, nghiêm cấm chia sẻ thông tin không chính thống trên mạng xã hội về dịch virus Corona, không tổ chức du xuân cho công chức, viên chức và người lao động của HVDT.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Trần Trung - Quyền Giám đốc HVDT ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị, đánh giá cao kết quả đạt được trong tháng 01/2020. Yêu cầu các đơn vị trực thuộc tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu với Giám đốc HVDT để triển khai thực hiện, đảm bảo chế độ chính sách kịp thời, đúng quy định đối với công chức, viên chức, người lao động trong HVDT, cam kết xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao./.

Phạm Hiếu