Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2021

05/01/2021

     Sáng ngày 04/01/2021, Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Hội nghị giao ban công tác tháng 01/2021, GS. TS. Trần Trung - Giám đốc HVDT chủ trì Hội nghị, tham dự Hội nghị có lãnh đạo các đơn vị trực thuộc HVDT.  

     Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Chánh Văn phòng HVDT trình bày dự thảo báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của HVDT: Trong tháng 12/2020, HVDT đã hoàn thành 312/312 nhiệm vụ. Về phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2021, HVDT tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 823/QĐ-UBDT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho HVDT.

Toàn cảnh Hội nghị

     GS. TS. Trần Trung - Giám đốc HVDT ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các đơn vị trực thuộc HVDT, đánh giá cao kết quả đã đạt được trong tháng 12/2020 vừa qua, đồng thời giao cho các đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Giao Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Phòng Tổ chức cán bộ, Văn phòng, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng tập trung thanh quyết toán và hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2020 theo đúng hướng dẫn của HVDT. VKế hoạch công tác năm 2021, giao Phòng Kế hoạch - Tài vụ căn cứ Quyết định số 823/QĐ-UBDT ngày 28/12/2020 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về việc giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021 cho HVDT để tham mưu với Giám đốc HVDT gửi Thông báo tới các đơn vị về phân công đơn vị đầu mối chủ trì. Phòng Kế hoạch - Tài vụ tổng hợp, hoàn thiện văn bản báo cáo Giám đốc HVDT. Về công tác tổ chức, cán bộ, giao Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu công bố Quyết định b nhiệm Giám đốc HVDT, quy trình b nhiệm Phó Giám đốc HVDT, kiện toàn bộ máy lãnh đạo các phòng và tương đương, thi thăng hạng viên chức hành chính, chuyển chức danh nghề nghiệp cho viên chức. Về công tác văn phòng, giao Văn phòng thực hiện kiểm kê tài sản năm 2020, nhập kho, xuất kho, xây dựng Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2021. Tham mưu lắp đặt phòng họp trực tuyến với Bộ Giáo dục và Đào tạo… GS. TS. Trần Trung - Giám đốc HVDT yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm để thực hiện nhiệm vụ được giao đúng tiến độ.

Phạm Hiếu

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068