Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị giảng viên năm 2019

26/04/2019

     Ngày 26/4/2019, tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức Hội nghị giảng viên năm 2019. Thành phần tham dự gồm Ban Giám đốc Học viện; toàn thể giảng viên, viên chức có học vị Thạc sĩ trở lên, lãnh đạo và chuyên viên chuyên quản Phòng Đào tạo thuộc Học viện. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trần Trung - Q. Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị cho rằng: Nhằm thống nhất trong tổ chức quản lý, kiểm tra, đánh giá các hoạt động của giảng viên, thực hiện chế độ đãi ngộ, sử dụng nguồn lực giảng viên đảm bảo năng lực chuyên môn, thực tiễn, sư phạm để nhận nhiệm vụ biên soạn tài liệu giảng dạy, viết giáo trình xây dựng chương trình nghiên cứu khoa học, đội ngũ giảng viên của Học viện phải đáp ứng đủ năng lực theo yêu cầu, ý thức tự bồi dưỡng của giảng viên là yếu tố quan trọng để tự chuẩn bị cho bài giảng.  

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

      Các báo cáo tham luận và ý kiến trao đổi của giảng viên, viên chức tại Hội nghị tâp trung vào một số vấn đề liên quan đến xây dựng đội ngũ giảng viên về số lượng; quản lý và giao nhiệm vụ; nâng cao chất lượng đội ngũ của khoa; chế độ đối với giảng viên; quy chế quản lý giảng viên. Trong thời gian qua, Học viện đã nỗ lực trong công tác quản lý, tổ chức các hoạt động, đội ngũ giảng viên cần được rèn luyện thường xuyên để nâng cao năng lực về kiến thức chuyên môn, năng lực sư phạm, năng lực thực tiễn và năng lực nghiên cứu khoa học… đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Hội nghị thống nhất ghi nhận những góp ý của toàn thể giảng viên, viên chức, đồng chí Trần Trung - Q. Giám đốc Học viện đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị chuyên môn trong Học viện thực hiện phối hợp và tham mưu với Ban Giám đốc Học viện về công tác bồi dưỡng năng lực cho giảng viên, quản lý đội ngũ, quy chế giảng viên, cử giảng viên đi dạy và xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng để phục vụ tốt công tác quản lý và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

                                                                                      Thu Phương