Học viện Dân tộc làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu về thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ

25/03/2024

     Ngày 21/3/2024, đoàn công tác của Học viện Dân tộc (HVDT) do PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng, Phó Giám đốc HVDT làm Trưởng đoàn đã đến làm việc với Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu về thực hiện Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp thuộc Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

 

Toàn cảnh cuộc họp

     Trao đổi tại cuộc họp giữa hai đơn vị, đồng chí Hoàng Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu đã nêu những thuận lợi, khó khăn trong việc thực hiện và đề nghị HVDT giúp Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu tổ chức bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp; tư vấn, trong công tác tham mưu xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng mô hình sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

     PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng trân trọng cảm ơn Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu đã tin tưởng HVDT để phối hợp thực hiện nhiệm vụ; đoàn công tác sẽ tham mưu với Giám đốc HVDT trong việc hỗ trợ Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu về các hoạt động đào tạo, tập huấn và tư vấn xây dựng, thực hiện chính sách, xây dựng các mô hình sinh kế trên địa bàn tỉnh.

     Hai đơn vị đã thống nhất cùng phối hợp và thường xuyên trao đổi thông tin để triển khai công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc, đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp.

                                                                                      Hà Quang Khuê

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068