Học viện Dân tộc họp xét nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo quý IV năm 2019

21/12/2019

       Ngày 20/12/2019 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động về việc xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo trong quý IV năm 2019 cho một số đồng chí công chức, viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc.

Toàn cảnh buổi họp

       PGS. TS. Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc thông qua các quy định về xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo. Đây là nhiệm vụ cần triển khai kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, nhằm khích lệ công chức, viên chức và người lao động cống hiến trong công tác chuyên môn. Đồng thời nhấn mạnh việc rà soát, quản lý chặt chẽ thông tin về công chức, viên chức, người lao động là cơ sở để xét nâng lương, hưởng phụ cấp, bổ nhiệm, thăng hạng chuyển ngạch.

       TS. Đậu Thế Tụng, Quyền trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đã thông qua các nội dung thông tin, danh sách đề nghị xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo trong quý IV năm 2019 và được toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc nhất trí.

       Kết luận cuộc họp, PGS. TS. Bế Trung Anh, Phó Giám đốc Học viện Dân tộc thống nhất thông qua danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ tiêu chuẩn để nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo, giao nhiệm vụ cho Phòng Tổ chức cán bộ tiếp thu ý kiến để kịp thời hoàn thiện thủ tục theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động./.

Thu Phương