Học viện Dân tộc họp xét nâng lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo quý II năm 2020

24/06/2020

     Ngày 24/6/2020 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức họp toàn thể công chức, viên chức, người lao động về việc xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo trong quý II năm 2020 cho một số đồng chí công chức, viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc. PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc đã tham dự và chỉ đạo buổi họp.

 

Toàn cảnh buổi họp

     Tại cuộc họp PGS. TS. Trần Trung, Q. Giám đốc Học viện đã thông qua các quy định về xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo. Đây là nhiệm vụ cần triển khai kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng, nhằm khích lệ công chức, viên chức và người lao động cống hiến trong công tác chuyên môn. Đồng thời nhấn mạnh việc rà soát, quản lý chặt chẽ thông tin về công chức, viên chức, người lao động là cơ sở để xét nâng lương, hưởng phụ cấp, bổ nhiệm, thăng hạng và chuyển ngạch.

     TS. Đậu Thế Tụng, Quyền trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đã thông qua các nội dung thông tin, danh sách 16 viên chức đề nghị xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo trong quý II năm 2020 và được toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc nhất trí.

     Kết luận cuộc họp, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc thống nhất thông qua danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ tiêu chuẩn để nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo, giao nhiệm vụ cho Phòng Tổ chức cán bộ tiếp thu ý kiến để kịp thời hoàn thiện thủ tục theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động./.

Phạm Hiếu