Học viện Dân tộc họp xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo quý IV năm 2020

20/11/2020

     Ngày 20/11/2020 tại Hà Nội, Học viện Dân tộc tổ chức họp xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo quý IV năm 2020 cho một số đồng chí công chức, viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc. PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc chủ trì cuộc họp; toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc cùng tham dự.

Toàn cảnh cuộc họp

     Tại cuộc họp, PGS. TS. Trần Trung, Q. Giám đốc Học viện Dân tộc đã thông qua các quy định về xét nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo. Đây là nhiệm vụ cần triển khai kịp thời, đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Đồng thời nhấn mạnh việc rà soát, quản lý chặt chẽ thông tin về công chức, viên chức, người lao động là cơ sở để xét nâng lương, hưởng phụ cấp, bổ nhiệm, thăng hạng và chuyển ngạch.

     TS. Đậu Thế Tụng, Quyền Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đã thông qua nội dung thông tin về công chức, viên chức, người lao động được đề nghị xét nâng bậc lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo quý IV năm 2020 và được toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Học viện Dân tộc nhất trí.

     Kết luận cuộc họp, PGS. TS. Trần Trung, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc thống nhất thông qua danh sách công chức, viên chức, người lao động đủ tiêu chuẩn để nâng bậc lương và phụ cấp thâm niên nhà giáo, giao nhiệm vụ cho Phòng Tổ chức cán bộ tiếp thu ý kiến để hoàn thiện thủ tục theo quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động./.

Phạm Hiếu

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068