Họp đánh giá xếp loại viên chức và người lao động quý III năm 2022

20/10/2022

     Chiều ngày 19/10/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), GS.TS. Trần Trung – Giám đốc Học viện, đã chủ trì cuộc họp đánh giá xếp loại viên chức và người lao động quý III năm 2022. Cuộc họp có sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện Dân tộc.

Toàn cảnh cuộc họp

     Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-HVDT ngày 26/11/2021 của Học viện Dân tộc ban hành quy định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức và người lao động của Học viện Dân tộc; Kế hoạch số 100/KH-HVDT ngày 03/10/2022 về đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động quý III năm 2022 của Học viện Dân tộc và hồ sơ đánh giá, xếp loại quý III năm 2022 của 12 đơn vị trực thuộc Học viện, các thành viên tham dự cuộc họp đã thảo luận, thống nhất số viên chức, người lao động đến thời điểm đánh giá là 91 người (73 viên chức, 18 hợp đồng lao động). Viên chức, người lao động đánh giá trong quý III là 80 người, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có 68 người, hoàn thành tốt nhiệm vụ có 02 người, 10 viên chức là lãnh đạo các đơn vị do Giám đốc Học viện Dân tộc đánh giá; số viên chức, người lao động không đánh giá là 11 người.

     Kết luận tại cuộc họp, GS.TS. Trần Trung giao Phòng Tổ chức cán bộ tiếp thu các ý kiến tại cuộc họp để hoàn thiện hồ sơ trình Giám đốc Học viện Dân tộc phê duyệt, đảm bảo đúng quy trình và quyền lợi của người lao động.

Thu Phương   

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068