Giao ban công tác tháng 5 năm 2023

09/05/2023

     Sáng ngày 08/5/2023, Hội nghị giao ban công tác tháng 5 năm 2023 đã diễn ra tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) dưới sự chủ trì của GS.TS. Trần Trung - Giám đốc Học viện, cùng sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Học viện.

Toàn cảnh Hội nghị         

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh – Chánh Văn phòng Học viện đã trình bày báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023 của Học viện Dân tộc. Theo nội dung báo cáo, trong tháng 4 năm 2023, Học viện đã hoàn thành tổng số 233/233  nhiệm vụ. Trong đó, Khối tổng hợp hoàn thành 134/134 nhiệm vụ được giao, Khối khoa học, hợp tác quốc tế hoàn thành 26/26 nhiệm vụ được giao, Khối bồi dưỡng hoàn thành 46/46 nhiệm vụ được giao và Khối đào tạo, khảo thí hoàn thành 27/27 nhiệm vụ được giao. Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 5 năm 2023, Khối Tổng hợp tập trung triển khai 24 nhiệm vụ, Khối Khoa học, hợp tác quốc tế thực hiện 07 nhiệm vụ, Khối Bồi dưỡng thực hiện 12 nhiệm vụ và Khối Đào tạo, khảo thí có 08 nhiệm vụ cần hoàn thành.

     Trên cơ sở các ý kiến trao đổi và kết quả rà soát kế hoạch được giao năm 2023, kết luận tại Hội nghị, GS.TS.Trần Trung đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm trong tháng 05 năm 2023 như sau: Giao Văn phòng Học viện rà soát nội dung báo cáo tại hội nghị giao ban, cập nhật, bổ sung một số nội dung trong báo cáo kết quả công tác tháng 4, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 5 năm 2023 và ủy quyền cho Chánh Văn phòng thừa lệnh Giám đốc Học viện ký ban hành. Phòng Kế hoạch - Tài vụ tập trung cho duyệt quyết toán năm 2022. Tham mưu hoàn thiện cơ chế thẩm định hoạt động tài chính của 3 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Học viện. Lập báo cáo thuế và các hồ sơ hóa đơn chứng từ theo quy định của nhà nước. Phòng Đào tạo tham mưu xây dựng kế hoạch hoạt động đào tạo khóa 1, khóa 2 theo các kết luận của Giám đốc Học viện tại các cuộc họp chuyên đề về công tác đào tạo. Triển khai thực hiện kế hoạch tuyển sinh khóa 3. Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc tập trung: (1) tham mưu tổ chức cuộc họp chuyên đề về cơ chế phân công giảng viên cho các lớp bồi dưỡng tại địa phương, thời gian tổ chức vào tuần 20, tháng 5/2023; (2) tham mưu kế hoạch về biên soạn tài liệu, chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023. Giao Công đoàn Học viện chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu về kế hoạch tổ chức đi nghỉ hè cho viên chức và người lao động Học viện năm 2023…Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tập trung quản lý đội ngũ viên chức và người lao động của đơn vị đảm bảo quản lý về tiến độ công việc và chấp hành nghiêm túc kỷ luật lao động.

Phạm Hiếu 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068