Diễn đàn "Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng" năm 2019

22/03/2019

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019, Ngày 22/3/2019 Đoàn Thanh niên Học viện Dân tộc (HVDT) tổ chức Diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”, do đồng chí Trần Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy HVDT và đồng chí Đinh Thị Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đoàn Thanh niên HVDT đồng chủ trì nhằm đánh giá kết quả thực hiện Thông báo số 07-TB/ĐU ngày 13/10/2017 của Đảng ủy Học viện về kết luận tại Diễn đàn “Đảng với Thanh niên - Thanh niên với Đảng” năm 2017 và Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 26/3/2018 của Đảng ủy HVDT về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong HVDT.

                                                          

Toàn cảnh Diễn đàn Đảng với Thanh niên – Thanh niên với Đảng

 Sau khi nghe đại diện Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên HVDT trình bày Báo cáo đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên HVDT sau hơn 1 năm triển khai thực hiện Thông báo số 07-TB/ĐU và Nghị quyết số 21-NQ/ĐU của Đảng ủy HVDT, các ý kiến phát biểu của Đoàn viên thanh niên và Đảng ủy viên, đồng chí Chủ tịch Công đoàn và cấp ủy các Chi bộ trực thuộc, Đảng ủy HVDT biểu dương đoàn Thanh niên Học viện đã có những đóng góp quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc giao. Ban Chấp hành đã có nhiều đổi mới, sáng tạo về nội dung, hình thức tổ chức hoạt động như hiến máu nhân đạo, thiện nguyện, giao lưu thể thao với các trường đại học… tạo nên sự lan tỏa và kết nối với cộng đồng vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được Đoàn Thanh niên Học viện vẫn còn bộc lộ những hạn chế như sau: Chưa tổ chức và thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Thông báo số 07-TB/ĐU và Nghị quyết số 21-NQ/ĐU; môi trường kết nối và tổ chức các hoạt động trên các lĩnh vực công tác thanh niên chưa thực sự đa dạng; vai trò lãnh đạo của một số chi bộ thuộc Đảng ủy Học viện đối với công tác thanh niên còn chưa rõ nét.

Thay mặt Đảng ủy HVDT đồng chí Trần Trung chỉ đạo: Ban Chấp hành đoàn Thanh niên Học viện, cấp ủy các Chi bộ trực thuộc tiếp tục quán triệt và thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ đã được giao tại Thông báo số 07-TB/ĐU ngày 13/10/2017 của Đảng ủy Học viện về kết luận tại Diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng” năm 2017 và Nghị quyết số 21-NQ/ĐU ngày 26/3/2018 của Đảng ủy HVDT về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với các tổ chức đoàn thể trong HVDT, đánh giá kết quả định kỳ vào dịp Tháng Thanh niên hàng năm; xác định từ 05 - 09 hoạt động là công trình/phần việc thanh niên năm 2019.

Đinh Thị Phúc