Đại hội Công đoàn bộ phận Học viện Dân tộc lần thứ II,  nhiệm kỳ 2023 – 2028

21/03/2023

     Ngày 24/3/2023, Công đoàn bộ phận Học viện Dân tộc đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tới dự  Đại hội có đồng Lý Bình Huy, Phó Chủ tich Công đoàn Ủy ban Dân tộc; đồng chí Xa Trung Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn Ủy ban Dân tộc, Đồng chí Trần Trung, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Dân tộc cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Học viện Dân tộc. 

     Đại hội Công đoàn bộ phận Học viện Dân tộc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028 nhằm tổng kết đánh giá phong trào công chức, viên chức, người lao động và hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ công đoàn trong nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu ra Ban Chấp hành công đoàn (BCHCĐ) khóa mới để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Ban Chấp hành Công đoàn Ủy ban Dân tộc tặng hoa chúc mừng Đại hội

     Theo Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn bộ phận Học viện có 7 tổ công đoàn trực thuộc, từ tháng 10 năm 2021 do Học viện Dân tộc kiện toàn sắp xếp lại tổ chức theo Quyết định số 639/QĐ-UBDT ngày 24/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về sắp xếp, kiện toàn lại cơ cấu tổ chức cấp phòng trực thuộc Học viện Dân tộc có 12 đơn vị trực thuộc (06 phòng chức năng, 03 khoa, 3 đơn vị sự nghiệp “01 viện, 02 trung tâm). Theo cơ cấu tổ chức mới Công đoàn bộ phận Học viện Dân tộc kiện toàn lại còn 5 tổ công đoàn trực thuộc. Trong 5 năm qua, trong điều kiện đơn vị có nhiều biến động của quá trình chuyển giao thế hệ, đội ngũ công chức và người lao động của Học viện Dân tộc đã có sự phát triển cả về số lượng và chất lượng. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn bộ phận Học viện Dân tộc đã cơ bản hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.  Bên cạnh đó, Công đoàn Học viện Dân tộc thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với viên chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị.Tuy nhiên, BCHCĐ cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức, hoạt động như: Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật trong công chức, người lao động nhìn chung còn chưa thực sự sáng tạo về hình thức tuyên truyền, giáo dục; Hoạt động công đoàn Học viện đã chủ động nhưng chưa có nhiều sáng tạo, chưa thu hút được đông đảo công đoàn viên tham gia; chưa có biện pháp tích cực để tăng nguồn thu cho hoạt động công đoàn và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn… Từ đó, BCHCĐ bộ phận Học viện đã phân tích các nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028.


     Phát biểu tại đại hội, Đồng chí Lý Bình Huy, Phó Chỉ tịch Công đoàn Ủy ban Dân tộc đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Công đoàn bộ phận Học viện Dân tộc đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Có thể tự hào khẳng định rằng, Công đoàn bộ phận Học viện Dân tộc đã hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023. Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Công đoàn Ủy Ban Dân tộc đề nghị Công đoàn bộ phận Học viện tiếp tục làm tốt công tác quán triệt các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Dân tộc, bám sát nhiệm vụ chính trị của Học viện; làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc tham gia xây dựng các quy chế nội bộ; tổ chức tốt các phong trào thi đua, yêu nước, đẩy mạnh phong trào thi đua...

Cũng trong khuôn khổ của Đại hội, Ban Chấp hành công đoàn Ủy ban Dân tộc đã trao giấy khen cho các đoàn viên công đoàn tiêu biểu xuất sắc năm 2022 của Học viện Dân tộc.

     Đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đồng chí Trần Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Dân tộc nhiệt liệt biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn Học viện Dân tộc trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí cũng đề nghị, trên cơ sở đánh giá về những hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua BCHCĐ bộ phận Học viện Dân tộc nhiệm kỳ mới cần tiếp tục nghiên cứu và phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước trong viên chức, người lao động ngay từ đầu nhiệm kỳ; động viên viên chức, người lao động không ngừng học tập, nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập; đặc biệt chú trọng nâng cao năng lực tổ chức thực hiện và trình độ tổ chức quản lý của cán bộ công đoàn, để thực hiện tốt việc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn cơ sở, góp phần thực hiện tốt các chế độ, chính sách, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên và người lao động; tiếp tục động viên  viên chức, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là các cuộc vận động, hoạt động lớn do công đoàn cấp trên tổ chức…

     Tại Đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu ra BCHCĐ bộ phận Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 05 đồng chí. Đồng chí Hà Quang Khuê, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách  dân tộc được BCHCĐ khóa mới bầu làm Chủ tịch Công đoàn Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội cũng bầu các đồng chí đại biểu chính thức và đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn Ủy ban Dân tộc, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm

cùng với BCHCĐ bộ phận Học viện Dân tộc nhiệm kỳ 2023-2028 

     Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, ý kiến thảo luận, tham luận của các đại biểu, định hướng chỉ đạo nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới, kết thúc chương trình Đại hội, Đại hội đã nhất trí 100% biểu quyết thông qua nghị quyết của Đại hội với 09 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể để tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028./.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068