Đại hội Chi bộ Khối Trung tâm nhiệm kỳ 2020 – 2022

19/03/2020

     Ngày 17/03/2020, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Chi bộ Khối Trung tâm tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc HVDT; các đồng chí trong Đảng ủy HVDT; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khối Trung tâm cùng tham dự.

Toàn cảnh Đại hội

     Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ Khối Trung tâm lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Nguyễn Văn Chí, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi cho biết: Chi bộ Khối Trung tâm gồm 4 đơn vị là: Trung tâm Thông tin - Thư viện; Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi; Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; Trung tâm Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc với tổng số 16 đảng viên chiếm trên 65% tổng số cán bộ, viên chức của khối. Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 đã đề ra với nhiều kết quả nổi bật.

     Cụ thể, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên luôn được Chi ủy, Chi bộ đặt lên hàng đầu. Nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu và xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ. Đồng thời, Chi bộ đã thực hiện quán triệt, học tập và triển khai đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương như: Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết Trung ương 3, Trung ương 4, Trung ương 5, 6,7,8,9,10,11 (Khoá XII); Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2016-2020, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Dân tộc nhiệm kỳ 2016-2020, chương trình làm việc toàn khóa của Chi bộ.

     Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng của Chi bộ đã đạt được những kết quả quan trọng. Chi ủy, Chi bộ đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện các hoạt động của các đơn vị trong Khối trong thực hiện những chủ trương, định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển để xây dựng tập thể Chi bộ Khối Trung tâm đoàn kết, trách nhiệm nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chính trị được Lãnh đạo Học viện giao.

     Sinh hoạt Chi bộ đã có nhiều đổi mới. Nội dung các buổi sinh hoạt Chi bộ đều gắn với những vấn đề trọng tâm, trọng điểm và Chi bộ đã chủ động lựa chọn, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị  với nội dung dễ hiểu, dễ thực hiện, kết hợp với việc tổ chức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể, Chi bộ duy trì sinh hoạt chuyên đề mỗi quý 1 chuyên đề như: công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác phát triển đảng; công tác chuyên môn, nghiên cứu khoa học…. Bên cạnh đó, Chi bộ đã tổ chức và duy trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề. Nội dung sinh hoạt luôn được đổi mới, thiết thực, thu hút cán bộ, đảng viên tham gia. Qua sinh hoạt chuyên đề, các đảng viên đã đề xuât được nhiều biện pháp, giải pháp để thực hiện. Do đó, các đơn vị đã khắc phục được nhiều khó khăn để vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

     Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Chi bộ, trong nhiệm kỳ 2017-2020 Cấp ủy, Chi bộ đã lãnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định của Giám đốc Học viện Dân tộc theo từng năm công tác đạt được các kết quả quan trọng sau: Tham mưu triển khai Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 14/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dân tộc thiểu số thời kỳ mới;Tham mưu triển khai Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025"; Tham mưu triển khai Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 12/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hô trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019 - 2025"; Tham mưu tổ chức các khóa bồi dưỡng công tác dân tộc cho cán bộ Lào, cán bộ Campuchia theo chương trình hợp tác giữa Ủy ban Dân tộc và Ủy ban Trung Ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo  Campuchia. Tổ chức các khóa bồi dưỡng kiên thức công tác dân tộc cho cán bộ Lào theo Nghị Quyết 16 của Chính phủ; Tổ chức bồi dưỡng các lớp thuộc Ủy ban Dân tộc giao và các lớp phối hợp với các tỉnh theo yêu cầu hợp tác; Tham mưu xây dựng đề xuất xin chủ trương thực hiện dự án “Tăng cường trang thiết bị nâng cao năng lực đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ cho Học viện Dân tộc”; Trực tiếp thực hiện đúng kế hoạch dự án “Tăng cường năng lực nghiên cứu và trang thiết bị khoa học công nghệ chuyên ngành cho Học viện dân tộc”; Duy trì, nâng cấp và bảo mật Trang Thông tin điện tử Học viện Dân tộc. Triển khai ứng dụng Hệ thống thư điện tử công vụ Học viện Dân tộc. Bước đầu triển khai ứng dụng chứng thư số, chữ ký số trong Học viện Dân tộc; Tổ chức nghiên cứu khoa học thực hiện 05 dự án, đề tài quốc gia, cấp bộ và cấp cơ sở theo đặt hàng và đấu thầu theo đúng kế hoạch mà các Trung tâm đã thực hiện; Tổ chức các hoạt động của 02 nhóm nghiên cứu mạnh… Theo kết quả tổng hợp của Tổ thường trực theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Giám đốc Học viện, các đơn vị thuộc Chi bộ Khối Trung tâm đã giao hoàn thành 100% khối lượng công việc được giao.

     Tại Đại hội, các đại biểu cũng góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong đó, trọng tâm thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với mục tiêu xây dựng Chi ủy thực sự vững mạnh có đủ năng lực đảm đương được nhiệm vụ lãnh đạo, xây dựng tập thể các đơn vị đoàn kết thống nhất; Xây dựng đội ngũ lãnh đạo, trú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyên môn, nghiệp vụ sâu để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao.

 

Đồng chí Trần Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc,

Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc HVDT phát biểu chỉ đạo Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Trần Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc HVDT đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ Khối Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Chi bộ cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, đã nêu lên một số nội dung gợi mở để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận như: Cấp ủy Chi bộ cần phải thực sự quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo; tập trung vào việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chi bộ, nhất là trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên; Cấp ủy, Chi bộ phối hợp với lãnh đạo đơn vị tiếp tục kiện toàn tổ chức theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị được phê duyệt

Ban Chi ủy Chi bộ Khối Trung tâm nhiệm kỳ 2020 –2022

     Đại hội tiến hành bầu Cấp ủy Chi bộ, Bí thư và Phó bí thư nhiệm kỳ 2020 -2022, kết quả như sau: đồng chí Hà Quang Khuê, Giám đốc Trung tâm Tư vấn, chuyển giao KH&CN, bảo vệ môi trường vùng dân tộc và miền núi tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ Khối Trung tâm; đồng chí Nguyễn Văn Chí, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số và miền núi giữ chức Phó bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện là Ủy viên Chi bộ. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội với 100% đảng viên tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

     Thay mặt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Hà Quang Khuê, Bí thư Chi bộ đã gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc HVDT đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Chi bộ trong thời gian qua, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Khối Trung tâm để Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

                                                                              Thu Phương