Chi bộ Tổ chức - Văn phòng tổ chức kết nạp đảng viên

24/06/2022

     Ngày 24/6/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Chi bộ Tổ chức - Văn phòng đã long trọng tổ chức lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Lý A Chông. Tham dự buổi lễ có đồng chí Hà Quang Khuê, Đảng ủy viên, đại diện Đảng ủy Học viện Dân tộc cùng toàn thể đảng viên thuộc Chi bộ Tổ chức – Văn phòng.

Đồng chí Đỗ Thị Thu Hiên trao Quyết định kết nạp đảng viên cho đồng chí Lý A Chông

     Lễ kết nạp đảng viên được thực hiện căn cứ theo Quyết định số 59-QĐ/ĐU ngày 14/6/2022 của Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Dân tộc về việc kết nạp đảng viên đối với quần chúng Lý A Chông. Thay mặt Chi bộ, đồng chí Đỗ Thị Thu Hiên - Bí thư Chi bộ Tổ chức – Văn phòng đã trao Quyết định kết nạp đảng viên cho quần chúng Lý A Chông; đồng thời, giao nhiệm vụ cho đảng viên mới: Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, chấp hành nghiêm cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực, công tác, phẩm chất chính trị, phục tùng tuyệt đối sự phân công điều động của Đảng; Tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phục tùng kỷ luật, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình; Sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. Chi bộ đã phân công đồng chí Nguyễn Thị Nhung, đảng viên thuộc Chi bộ Tổ chức - Văn phòng tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị Lý A Chông trong thời gian phấn đấu trở thành đảng viên chính thức.

Chi bộ Tổ chức – Văn phòng chúc mừng đảng viên mới

     Thay mặt Đảng ủy Học viện Dân tộc, đồng chí Hà Quang Khuê đánh giá cao công tác phát triển đảng viên của Chi bộ Tổ chức - Văn phòng, chúc mừng Chi bộ Tổ chức - Văn phòng đã kết nạp thêm đảng viên mới và ghi nhận những cố gắng phấn đấu của đồng chí Lý A Chông. Đề nghị Chi bộ Tổ chức - Văn phòng tiếp tục theo dõi, giúp đỡ đảng viên dự bị thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

Thu Phương

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068