Chi bộ khối Viện tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

22/03/2020

     Sáng ngày 18/3, tại Hà Nội, Chi bộ khối Viện đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020- 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Đảng Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Học viện, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc; các đồng chí trong Đảng ủy Học viện Dân tộc; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khối Viện cùng tham dự.

     Thay mặt cấp ủy Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hồng Vĩ, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách dân tộc đã trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội, cho biết: Chi bộ Khối Viện được thành lập gồm 02 đơn vị là Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc và Viện nghiên cứu văn hóa dân tộc với tổng số 9 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Khối Viện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ và lãnh đạo Ủy ban Dân tộc, cùng với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc. Sự đoàn kết, thống nhất của toàn bộ đảng viên trong Chi bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, trong tổ chức các hoạt động phong trào và nhất là trong công tác xây dựng và phát triển đảng. Các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đều có trình độ từ đại học trở lên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức tốt về Đảng… là điều kiện thuận lợi để tổ chức triển khai nhiệm vụ hiệu quả. Chi bộ có một đồng chí đảng viên tham gia Ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc, đây chính là thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết và các hoạt động khác.

     Về công tác lãnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao theo quyết định của Giám đốc Học viện Dân tộc theo từng năm công tác của nhiệm kỳ 2017 – 2020, Chi bộ đã lãnh đạo chính quyền hai Viện đạt được các kết quả quan trọng sau: Xây dựng chiến lược phát triển học viện dân tộc giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn 2030; Xây dựng đề án vị trí việc làm của Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc và Viện Nghiên cứu Văn hóa dân tộc; Tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng hiệu quả trong xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2017-2020; Xây dựng  đề án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dựng bảng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam”; Tổ chức thực hiện hội thảo khoa học và công nghệ cấp bộ về xác định thành phần dân tộc Việt Nam; Ngoài ra còn chỉ đạo hai Viện triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước (03), cấp bộ (07) và cấp cơ sở (03).

     Nhìn chung, trong nhiệm kỳ 2017-2019, Chi bộ đã lãnh đạo hai Viện thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là cơ sở để lãnh đạo hai đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn của hai hiện, góp phần vào sự phát triển chung Học viện Dân tộc.

     Tại Đại hội, các đại biểu cũng góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc, nhiệm kỳ 2020- 2025; Trong đó, trọng tâm thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với mục tiêu nhiệm kỳ 2020 - 2023, Chi bộ Khối Viện tập trung lãnh đạo đơn vị thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Đảng ủy Ủy ban Dân tộc, Đảng bộ bộ phận học Viện Dân tộc và Chi bộ Khối viện. Xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh toàn diện; xây dựng hai Viện và các tổ chức đoàn thể quần chúng vững mạnh, lãnh đạo hai Viện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên trong toàn chi bộ. Nhanh chóng cùng với Chính quyền và các tổ chức đoàn thể tìm các biện pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ hoạt động của các cán bộ, đảng viên. Chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Duy trì chế độ sinh hoạt đảng định kỳ theo hướng đổi mới và nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt của Chi bộ một cách thiết thực và hiệu quả, tăng cường các buổi sinh hoạt theo chuyên đề và giao cho các đảng viên phụ trách chuẩn bị nội dung để trao đổi, thảo luận. Lãnh đạo đảng viên thực hiện nghiêm các quy định, Điều lệ Đảng và Quy định số 47-QĐ/TW của Bộ Chính trị về 19 điều đảng viên không được làm. Đôn đốc đảng viên thực hiện đúng Quy định 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị, quy định về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở và gương mẫu thưc hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt phù hợp với đặc điểm của các Viện; tạo mọi điều kiện để các Viện hoạt động có hiệu quả, đúng nguyên tắc; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể…

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Đảng Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Học viện,

Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc phát biểu tại Đại hội

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Đảng Ủy viên, Chủ tịch Hội đồng Học viện  đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Chi bộ Khối Viện trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, cũng nêu lên một số nội dung gợi mở để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận như: Chi bộ Khối Viện gồm 2 đơn vị hành chính sự nghiệp nên chi bộ hoạt động của các đơn vị Khối Viện phải có phương hướng phát triển mang tính đặc thù; Cấp ủy Chi bộ cần phải thực sự quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo; tập trung vào việc nâng cao chất lượng tổ chức Đảng; Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chi bộ, nhất là trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên...

Ban Chi ủy Chi bộ Khối Viện nhiệm kỳ 2020 –2022

     Đại hội đã tiến hành bầu 3 đồng chí vào Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Đồng chí Nguyễn Hồng Vĩ, Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc tái đắc cử chức Bí thư Chi bộ Khối Viện; đ/c Ngô Thị Trinh, Viện Nghiên cứu văn hóa giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ và đ/c Hà Thị Hòa, nghiên cứu viên của Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc là Ủy viên Chi bộ. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội với 100% đảng viên tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

     Thay mặt Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Nguyễn Hồng Vĩ, Bí thư Chi bộ đã gửi lời cảm ơn tới Đảng ủy, Ban Giám đốc HVDT đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ Chi bộ trong thời gian qua, cùng sự nỗ lực cố gắng và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Khối Viện để Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Phạm Hiếu

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068