Chi bộ Khối Tổ chức - Văn phòng sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

27/07/2022

     Ngày 26/7/2022, tại trụ sở Học viện Dân tộc (Khu đô thị Dream Town, đường 70, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Chi bộ Khối Tổ chức - Văn phòng đã họp sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đỗ Thị Thu Hiên, Bí thư Chi bộ chủ trì buổi sơ kết.

Toàn cảnh buổi họp

     Thay mặt Chi ủy Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Bí thư Chi bộ đã trình bày Báo cáo sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Chi bộ Khối Tổ chức – Văn phòng đã lãnh đạo chính quyền tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn theo tinh thần gắn nhiệm vụ chuyên môn với nhiệm vụ chính trị của Học viện, quán triệt cán bộ, đảng viên tuân thủ quy định về thời gian, giờ giấc làm việc và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch 6 tháng đầu năm 2022 của các đơn vị và theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Học viện Dân tộc.

     Về công tác xây dựng Đảng, Chi bộ đã triển khai đầy đủ, hiệu quả quan điểm, Nghị quyết của Đảng cấp trên tới toàn bộ đảng viên; kịp thời nắm bắt diễn biến về tư tưởng, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng trong 02 đơn vị; Chủ động phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những quan điểm và hành động sai trái; chủ động trao đổi thông tin, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy về các nội dung cần thiết, kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện các văn bản của Chi bộ, Đảng ủy và cơ quan cấp trên. Đảng viên trong Chi bộ thực hiện nghiêm Điều lệ Đảng về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, làm việc theo quy chế; nguyên tắc tập trung - dân chủ, nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong tổ chức và sinh hoạt Đảng; duy trì nề nếp sinh hoạt và chất lượng sinh hoạt Đảng định kỳ; giữ gìn và phát huy tinh thần đoàn kết trong chi bộ. Chi bộ đã tổ chức kết nạp 01 quần chúng ưu tú vào Đảng.

     Trong 6 tháng cuối năm 2022, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh các mặt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Chi bộ, đảng viên; Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch đề ra. Chủ động trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Học viện, nhất là công tác chuyên môn, giảng dạy, nghiên cứu khoa học; Lãnh đạo thực hiện nghiêm quy chế dân chủ trong 02 đơn vị; thực hiện công khai, minh bạch trong tuyển dụng, đề bạt, bố trí cán bộ; quản lý tài chính, tài sản.

     Đối với công tác chính trị, tiếp tục triển khai trong Chi bộ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận” và “Nâng cao chất lượng chi bộ” gắn với nội dung chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh; chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo”, vận dụng phù hợp với đặc điểm, yêu cầu của đơn vị trong tình hình mới; Làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo các đơn vị trong việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; củng cố và duy trì mối quan hệ đoàn kết nội bộ trong chi bộ. Để nâng cao chất lượng hoạt động, Chi bộ kiến nghị Đảng ủy Học viện tăng cường tổ chức các hội nghị tập huấn cho cấp ủy Chi bộ, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; sinh hoạt chính trị tư tưởng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên.

Minh Quân

 

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068