Chi bộ Khối Phòng số 3 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

20/03/2020

       Ngày 20/03/2020, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Chi bộ Khối Phòng số 3 đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc; các đồng chí trong Đảng ủy HVDT; đại diện cấp ủy các Chi bộ trực thuộc cùng toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khối Phòng số 3 cùng tham dự.

Toàn cảnh Đại hội

       Đại hội đã được nghe dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ Khối Phòng số 3 lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022 do đồng chí Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế trình bày. Theo đó, Chi bộ Khối Phòng số 3 được thành lập theo quyết định số 16 -QĐ/ĐU ngày 17/10/2016 của Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc, thuộc Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc. Chi bộ Khối có 3 phòng chức năng trực thuộc là: Phòng Kế hoạch - Tài vụ, Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc. Tổng số đảng viên hiện tại có 11 đồng chí, trong đó có 10 đảng viên chính thức và 01 đảng viên dự bị.

       Từ khi thành lập đến nay, Chi bộ khối phòng số 3 luôn nhận được sự giúp đỡ và sự quan tâm sát sao của Đảng ủy Học viện Dân tộc, Đảng ủy cơ quan Ủy ban Dân tộc. Vì vậy, công tác tổ chức đảng bước đầu đi vào ổn định. Đảng viên trong Chi bộ có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của cấp trên và của Chi bộ; có ý thức xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ,cùng quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; luôn phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt công việc được giao và tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nói riêng và của Học viện Dân tộc nói chung.

       Đảng viên trong Chi bộ có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các nghị quyết của cấp trên và của Chi bộ; có ý thức xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ,cùng quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; luôn phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt công việc được giao và tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị nói riêng và của Học viện Dân tộc nói chung.

       Về công tác chuyên môn, trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ thứ nhất đã đề ra với nhiều kết quả nổi bật như: tham mưu, hướng dẫn các công tác, thủ tục về tài chính, kế hoạch chung của toàn Học viện theo đúng quy định hiện hành; thực hiện tốt công tác quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, theo dõi, đôn đốc và đề xuất chương trình kiểm tra việc thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ và môi trường theo quy định hiện hành; Đề xuất thành lập các Hội đồng thẩm định, nghiệm thu kết quả thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học; xuất bản đầy đủ, đúng thời hạn 04 số tạp chí/năm. Các số tạp chí được thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng nội dung và hình thức. Đặc biệt, đến tháng 4/2019, Tạp chí đã được 12 Hội đồng ngành, liên ngành, Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính 0,25 - 0,75 điểm.

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Trần Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc HVDT đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ Khối Phòng số 3 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Chi bộ cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Chi bộ cần tiếp tục phát huy, tăng cường năng lực lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện công tác đảng cũng như nhiệm vụ chuyên môn theo đúng chủ trương, đường lối của các cấp trên đã giao phó.

       Đại hội tiến hành bầu cấp ủy, các chức danh bí thư, phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Kết quả, đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài vụ tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thân Thủy, Phó Trưởng phòng Khoa học và hợp tác quốc tế tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Nguyệt Thu, phóng viên Tạp chí Nghiên cứu dân tộc trúng cử chức danh Chi ủy viên. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội với 100% đảng viên tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

Đồng chí Trần Trung tặng hoa chúc mừng Ban Chi ủy

Chi bộ Khối phòng số 3 nhiệm kỳ 2020 - 2022

       Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Tuấn Quỳnh, Bí thư Chi bộ đã gửi lời cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quan tâm, chỉ đạo để Chi bộ Khối phòng số 3 hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua; Chi bộ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

Minh Quân

ĐIỆN THOẠI HỖ TRỢ

+ 0912.205.509
+ 0829.638.068