Chi bộ Khối Phòng số 2 tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

20/03/2020

       Ngày 20/03/220, tại Học viện Dân tộc (HVDT) Chi bộ Khối Phòng số 2 tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc Học viện Dân tộc; các đồng chí trong Đảng ủy HVDT; cấp ủy các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên trong Chi bộ Khối Phòng số 2 cùng tham dự.

       Trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội Chi bộ Khối Phòng số 2 lần thứ 2, nhiệm kỳ 2020 - 2022, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng cho biết: Chi bộ Khối phòng số 2 gồm 2 đơn vị là Phòng Đào tạo và Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Vào thời điểm thành lập, Chi bộ chỉ có 03 đảng viên. Hiện nay, số lượng đảng viên của Chi bộ đã tăng lên là 06 đảng viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ luôn nhận được sự quan tâm sát sao của Đảng ủy Học viện Dân tộc; sự đoàn kết thống nhất trong lãnh đạo Chi bộ; Đảng viên trong Chi bộ có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết của cấp trên và của Chi bộ; có ý thức xây dựng và giữ gìn đoàn kết nội bộ; Luôn phấn đấu vươn lên để hoàn thành tốt công việc được giao và tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Học viện. Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi, công tác đảng của Chi bộ cũng gặp không ít những khó khăn như: Chi bộ có 06 đảng viên, chưa có cấp ủy Chi bộ nên trong công tác lãnh đạo và đảng vụ còn nhiều hạn chế; đội ngũ đảng viên tuy có tăng về số lượng nhưng chưa thực sự đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ được giao; đội ngũ lãnh đạo, viên chức tại các đơn vị chưa được kiện toàn đầy đủ; trang thiết bị và phương tiện làm việc còn thiếu; thu nhập của cán bộ, viên chức thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn.

       Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các mặt công tác gắn với chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Khối; nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thử thách để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao và mục tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ thứ nhất đã đề ra với nhiều kết quả nổi bật như: Tham mưu xây dựng Quy định về công tác khảo thí của khối bồi dưỡng để góp phần đưa hoạt động bồi dưỡng đi vào nền nếp, hỗ trợ nâng cao chất lượng tổ chức khóa bồi dưỡng theo mô hình tổ chức bộ máy của Học viện. Xây dựng Quy trình in, cấp, phát chứng chỉ bồi dưỡng, tham mưu ban hành mẫu phôi chứng chỉ của Học viện theo quy định của Bộ Nội vụ và Bộ Giáo dục & Đào tạo; Thực hiện nhiệm vụ khảo thí các lớp bồi dưỡng do Học viện tổ chức theo các Đề án đúng quy định và có chất lượng; Quyết định cấp phép đào tạo vào năm 2018 và mở 01 mã ngành đào tạo vào năm 2019; tham mưu ký kết phối hợp với các học viện, viện nghiên cứu… về các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng; xây dựng hệ thống các văn bản quy định nội bộ về quản lý đào tạo, xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên môn định kỳ hàng năm, tổ chức tập huấn chuyên môn và phổ biến pháp luật, xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng trong Học viên; công tác pháp chế bước đầu đã có những kết quả nhất định, năm 2018 đã xây dựng quy trình thẩm định các văn bản quy định nội bộ góp phần đưa hoạt động pháp chế của đơn vị đi vào nền nếp, nâng cao chất lượng ban hành các văn bản quy định quy chế trong nội bộ Học viện.

       Chi bộ Khối phòng số 2 trong công tác lãnh đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao luôn thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, viên chức trong đơn vụ để từ đó chủ động, kịp thời tháo gỡ các vấn đề nảy sinh, vướng mắc trong tư tưởng, nhận thức. Từ đó, đoàn kết vượt mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

       Tại Đại hội, các đại biểu cũng góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ bộ phận Học viện Dân tộc, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, trọng tâm thảo luận về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Chi bộ nhiệm kỳ 220-222 với mục tiêu xây dựng Chi bộ phát triển về số lượng và chất lượng đảng viên; hoàn thành tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phấn đấu đến năm 2022 hoàn thành giai đoạn I của việc tổ chức đào tạo mã ngành được mở năm 2019.

Đồng chí Trần Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy,

Quyền Giám đốc HVDT tặng hoa chúc mừng Bí thư Chi bộ

       Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Trần Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Dân tộc, Bí thư Đảng ủy, Quyền Giám đốc HVDT đã ghi nhận và biểu dương những thành tích và kết quả mà Chi bộ Khối Phòng số 2 đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, cũng chỉ ra những tồn tại hạn chế mà Chi bộ cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Bên cạnh đó, đã nêu lên một số nội dung gợi mở để Đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận như: Chi bộ cần phải thực sự quan tâm đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo; tập trung vào việc nâng cao chất lượng tổ chức đảng; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát chi bộ, nhất là trong việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, kết luận, quyết định, quy định của Đảng ủy cấp trên.

Tập thể Chi bộ Khối phòng số 2

       Đại hội tiến hành bầu Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, kết quả đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng tái đắc cử Bí thư Chi bộ Khối phòng số 2. Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội với 100% đảng viên tham dự đại hội biểu quyết thông qua.

       Thay mặt Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Bí thư Chi bộ đã gửi lời  cảm ơn đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện đã quan tâm, chỉ đạo để Chi bộ Khối phòng số 2 hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua; Chi bộ mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sâu sát để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới./.

Hồng Hải